Får 9 mill. kroner til forskning på klimadiskurs

Av Hallvard Lyssand

28. november 2012 17:04

(oppdatert: 1. mars 2016 17:08)

Får 9 mill. kroner til forskning på klimadiskurs

Professor Trine Dahl ved FSK og kollega Kjersti Fløttum ved UiB får ca. 9 mill. kroner i støtte fra Forskningsrådet til en tverrfaglig studie om språkets betydning for våre handlinger i klimaspørsmål.

Tirsdag annonserte Norges Forskningsråd hvilke prosjekter som får støtte fra programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (Samkul).

Blant de utvalgte prosjektene er Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations, som er ved professor Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon og professor Kjersti Fløttum ved UiBs Institutt for fremmedspråk.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått tilslag i den harde konkurransen. Det kom inn 138 søknader, og bare 15 fikk støtte, sier Dahl.

Tverrfaglig

I løpet av de senere år har klimaendring gått fra i hovedsak å være et fysisk fenomen, til samtidig å bli et sosialt, kulturelt og politisk fenomen.

En konsekvens er at individuelle og kollektive holdninger og adferd er blitt en like stor utfordring i klimaspørsmålet som vitenskapelig kunnskap om selve det fysiske fenomenet, og i denne situasjonen blir språk og kommunikasjon avgjørende faktorer.

- Språk har innvirkning på holdninger og adferd, og er dermed en sentral komponent i de kulturelle forutsetningene for samfunnsutvikling. Prosjektet er en lingvistisk studie av i hvor stor grad og på hvilken måte språk har betydning for våre handlinger i klimaspørsmålet, forklarer Dahl.

- Hypotesen vår er at den språklige framstillingen påvirker hvordan vi assosierer og aktiverer kunnskapen vår, noe som igjen påvirker hvilken konklusjon vi trekker i en sak, legger hun til.

Forskningsprosjektet er tverrvitenskapelig, og skal benytte både språkanalyse, spørreundersøkelser og psykologiske eksperimenter for å bidra til økt kunnskap om fortolkning av klimaendringer.

I tillegg til Dahl og Fløttum deltar klimaforsker Helge Drange fra UiB/Bjerknessenteret, pyskologiprofessor Gisela Böhm og statsviter Elisabeth Ivarsflaten, begge fra UiB.

Les mer om tildelingen av Samkul-midler på Forskningsrådets nettsider