Identifiserer seg med nordmenn

29. mai 2012 18:30

(oppdatert: 1. mars 2016 18:38)

Identifiserer seg med nordmenn

Myten sier at japanske forretningsfolk er indirekte og vage, mens nordmenn går rett på sak. Men vi er egentlig ganske like, ifølge Kristin Rygg på FSK

Tekst: Knut André Karlstad

- Teorier om japansk stil er alle forskere enige om, nemlig at japanere er indirekte, sier Kristin Rygg ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH.

- Japansk næringsliv er kjent for å være hierarkisk, formelt og med en annen kommunikasjonsstil enn det nordmenn er vant til. Japanerne er opptatt av høflighet og småprat før man kommer til saken mens nordmenn er kjent for å gå rett på sak og ikke være opptatt av småprat, fortsetter hun.

Rygg er nå aktuell med doktorgradsavhandlingen Direct and Indirect Communicative Styles - A Study in Sociopragmatics and Intercultural Communication Based on Interview Discourses with Norwegian and Japanese Business Executives, som hun skal disputere for ved Universitetet i Bergen (UiB).

Her har hun intervjuet en rekke norske og japanske forretningsfolk, for å kartlegge hvordan de kommuniserer med hverandre.

Smører tykt på

- Jeg ville teste om det som står i bøker, som stort sett er skrevet av amerikanere, om japansk forretningskultur stemmer, sier Rygg.

- Når nordmenn leser bøker som «How to do business with the Japanese» lærer de at japanerne er veldig indirekte. Jeg fant at det er 50 prosent sjanse for at de er minst like direkte som nordmenn, sier Rygg.

Med det mener hun at de japanske som hadde vendt seg til en vestlig stil smurte veldig tykt på, og viser til et eksempel om norske tog.

En direkte nordmann kunne si «Tog i Norge er forsinket», mens en direkte japaner sa «Alle tog i Norge er forferdelig forsinket».

- Jeg ble overrasket over at japanerne var veldig mye mer direkte enn forutsett, fortsetter hun.

Det viste seg nemlig at de japanerne som hadde jobbet lengst i utenlandske firmaer, eller hatt opphold i vestlige land, var blitt vant til en mer direkte kommunikasjonsstil.

Finner likheter

Da språkforskeren startet sitt arbeid fant hun ut at det er forsket veldig lite på norsk kommunikasjonsstil. De eneste arbeidene hun fant frem til var noen studier fra små bygder på Vestlandet på 1970- og 80-tallet. Merkelig nok fant hun paralleller herfra til Japan.

- Grunnen til at japanere er indirekte i utgangspunktet er at de er veldig opptatt av relasjoner. Litt som i små bygdesamfunn i Norge. Man er enig heller enn å være uenig. Man hinter, og skryter ikke av seg selv. Der er nordmenn og japanere veldig like, forteller Rygg.

Hun fant nemlig ut at japanerne føler seg relativt like nordmenn på et personlig plan.

- Japanerne har et uttrykk som de bruker: «Wet or dry». De mener nordmenn er «wet», som dem selv.

Å være «wet» betyr at man har en ikke-aggressiv kommunikasjonsstil, at man tanker langsiktige relasjoner og ønsker å være imøtekommende.

- «Dry» blir stort sett brukt om amerikanere og folk i storbyene, sier Rygg.

- Blant alle europeere synes de at nordmenn er mest lik dem selv. Nordmenn er ikke for brautende. Verken nordmenn eller japanere er glade i å krangle. De er ikke-aggressive og litt tilbakeholdne, fortsetter hun.

Ta tiden til hjelp

Sigrid Louise Gundersen er siviløkonom fra NHH, og har i tillegg både studert og jobbet i Japan. Hun har blant annet vært tolk under ski-VM i Sapporo, og programleder for TV-showet «Hjelp, jeg er med i et japansk game-show».

- Det er lett å være generaliserende i beskrivelsen av japanere, men jeg tror det aller viktigste for en nordmann i Japan er å reise med et åpent sinn og være klar for opplevelser hvor man er «lost in translation». Det er ofte de situasjonene som man husker best i ettertid.

Hun har noen enkle tips for å tilpasse seg det japanske samfunnet.

- Det er en fordel å la være å la spisepinnene stå i risen, huske å skifte dotøfler når man har vært på restaurant hvor man ikke får gå med vanlige sko, og ikke være altfor høyrøstet, forklarer hun.

Gundersen mener det viktigste er å ta tiden til hjelp for å lære seg å kjenne Japan. Det er nemlig lett å tenke at alt er rart, morsomt eller uforståelig i begynnelsen.

- Det var sånn jeg tenkte også, i starten. Det var en lang reise fra å være språklig og kulturell analfabet til å bli kjent med japanere, leve med dem og jobbe med dem. Men da jeg forsto at selv de høfligste japanerne man møter også slenger seg i sofaen og klager over en slitsom dag når de kommer hjem om kvelden, fikk jeg et mer menneskelig inntrykk. Visst er det store forskjeller mellom nordmenn og japanere, men når man ser på situasjonen på nært hold, er vi kanskje ikke så ulike likevel?

Mye synsing

Kristin Rygg finner i sin forskning heller ikke dekning for at alle skandinaver er direkte heller. 30 prosent av utvalget i undersøkelsen kunne klassifiseres som indirekte i stilen. Forskeren tar derfor også til orde mot ubegrunnet generalisering.

- Litteraturen er full av synsing. Hvis det er noe jeg har gjort med denne studien så er det å nyansere bildet med empirisk materiale og metoder for å teste, og jeg finner ikke at de er mer indirekte. En norsk forretningsmann må ikke bare se etter det prototypiske, sier Rygg.

Hun tror begge land vil fortsette å ha stort utbytte av hverandre. Fokuset de siste årene har gått veldig mye i retning Kina.

- Men, Japan er verdens tredje sterkeste økonomi. Det er en moden økonomi, med stor kjøpekraft. De har også lettet på lovene for utenlandsk etablering. Og, japanske forretningsfolk er i høy grad, som denne studien viser, internasjonalt orienterte og komfortable med å snakke med forretningspartnere med en annen kulturell bakgrunn, avslutter Kristin Rygg.