Disputas: Resultatbasert avlønning for ledere

Disputas

11. januar 2012 20:23

(oppdatert: 19. mai 2016 20:26)

Disputas: Resultatbasert avlønning for ledere

Cathrine Kleppestø disputerer for doktorgraden fredag 20. januar 2012 med avhandlingen Investment, voluntary disclosure, and managerial incentives.

En leder tar mange typer beslutninger; kortsiktige operasjonelle beslutninger, langsiktige investeringsbeslutninger og beslutninger om hva som skal rapporteres. I avhandlingen analyseres hvordan disse ulike beslutningene påvirker hverandre.

Sentrale spørsmål er: Hva skjer med lederens incentiver til å ta langsiktige investeringsbeslutninger hvis han kan velge å holde tilbake informasjon om resultatene av dette? Er det uheldig for eierne at lederen på denne måten kontrollerer informasjon?

I avhandlingen studeres dette i en teoretisk, økonomisk modell. I modellen kan lederen velge å holde tilbake informasjon, men ikke manipulere selve innholdet. Hvis lederen kan holde tilbake informasjon vil han offentliggjøre gode resultater og holde tilbake dårlige resultater. Det at han senere kan holde tilbake informasjon, gjør at han er bedre beskyttet mot risiko, men det forandrer også hans incentiver til å investere.

Kleppestø knytter denne analysen opp mot to regnskapsprinsipper (kontantprinsippet versus periodiseringer) og diskuterer hvordan ulike prinsipper vil slå ut for incentiver til å investere.

I tillegg diskuteres hvordan bruk av aksjebasert avlønning kan relateres til bruk av fair value (virkelig verdi) i regnskapet.

I avhandlingen vises det nærmere hvordan lederens investeringsincentiver forandres når han kontrollerer informasjon. Incentivene kan bli svekket, men i et eksempel vises også hvordan de kan bli sterkere. Dette avhenger av situasjonen. Avhandlingen viser også at for eierne kan det være mer lønnsomt å overlate rapporteringsbeslutningen til lederen, i stedet for selv å bestemme at all informasjon skal offentliggjøres.

Cathrine Kleppestø (f. 1968) er oppvokst på Mysen. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har som doktorgradsstudent vært tilknyttet ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap samme sted.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 20. januar 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
The role of accruals in creating goal congruence when the agent exerts effort and invests

Veiledere:
Professor Frøystein Gjesdal, NHH, hovedveileder
Professor Trond Olsen, NHH
Professor John Christensen, Syddansk Universitet

Bedømmelseskomité:
Assistant Professor Tiago Pinheiro, NHH, leder
Professor Barbara Schöndube-Pirchegger, Otto-von-Guericke-University of Magdeburg
Professor Hans Frimor, Aarhus Universitet

Forfatter: Redaksjonen