Lager profil på skatteunndrageren

16. februar 2012 19:50

(oppdatert: 1. mars 2016 19:53)

Lager profil på skatteunndrageren

I 2011 ba nesten 140 nye personer om skatteamnesti. De siste fem årene har nærmere 800 meldt fra at de har penger skjult i utlandet og bedt om å få gjøre opp for seg. Hva kan disse sakene fortelle oss om hvem som gjemmer penger for å unngå skatt?

Forskere ved Norges Handelshøyskole gjennomfører en pilotstudie av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet. Hvem er det som putter penger på konti i skatteparadis for å slippe å betale skatt? Har de noen felles kjennetegn? Studien vil inngå i etatens videre arbeid med å lage profiler på risikogrupper.

- Skatteetaten ønsker å identifisere risikogrupper gjennom analyser og forskning, både for å spisse vårt veiledningsarbeid og for å være treffsikre når vi velger hvem vi skal kikke nærmere i kortene. Vi har innledet et forskningssamarbeid med NHH som vi håper å utvikle videre, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Over 20 mrd kr

I løpet av 2011 tok nær 140 nye personer kontakt med skattekontoret for å fortelle at de har formuer og inntekter i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen. Mange har holdt pengene skjult i lang tid og kan etterlignes for inntil ti år. Ved å melde i fra frivillig, slipper de å betale en tilleggsskatt på opptil 60 prosent.

Til sammen ble det gitt amnesti for ca. én milliard kroner i fjor. Dette omfatter saker fra både 2010 og 2011 der vedtaket er fattet i 2011. I mange av sakene har pengene vært skjult i minst ti år, slik at det skattepliktige beløpet samlet sett vil være rundt 10 milliarder kroner.

Siden 2007 har nær 800 personer bedt om skatteamnesti og det kan beregnes skatt på et samlet beløp på bortimot 21 milliarder kroner i formue og 820 millioner i inntekt, samt beregnes arveavgift på 33 millioner kroner.

Skatteparadis

Internasjonale avtaler om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere. Norske skattemyndigheter har inngått informasjonsutvekslingsavtaler med et stort antall skatteparadiser, og 22 av disse er allerede trådt i kraft.

- Det er gledelig å se at disse avtalene fungerer. Vi har fått ut opplysninger i flere saker vi jobber med, sier skattedirektøren.

 

Fakta om frivillig retting (skatteamnesti)

- Ordningen med såkalt skatteamnesti innebærer at de som har skjulte verdier og melder fra til skattekontoret på eget initiativ, slipper å betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten kan ellers utgjøre inntil 60 prosent.

- Skatten de har unndratt å betale på den skjulte formuen og inntekten i tillegg til renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.

- Hovedvilkåret for å komme inn under amnestiet er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side eller at skattemyndighetene har fått opplysninger fra andre. De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.

Nye saker i 2011 fordelt på regionene:

Skatt øst: 96
Skatt sør: 16
Skatt vest: 11
Skatt Midt-Norge: 8
Skatt nord: 8

Til sammen 139 nye saker i 2011.

Pressemelding fra Skatteetaten, 16. februar 2012.