Prisbelønnes for hvalfangst¤historisk forskning

25. oktober 2011 20:47

(oppdatert: 1. mars 2016 20:54)

Prisbelønnes for hvalfangst­historisk forskning

Det var under et symposium for hvalfangsthistorisk forskning at professor Bjørn L. Basberg fra Norges Handelshøyskole ble tildelt en pris for sin forskning innen hvalfangsthistorie.

"For outstanding contributions, in action and in print, to the industrial and economic history, archaeology, and preservation of historic whaling sites in South Georgia."

Dette er begrunnelsen til The New Bedford Whaling Museum , som er verdens fremste og eldste museum på hvalfangst. Symposiet ble holdt i Massachusetts i USA, og Basberg visste ingenting om tildelingen av prisen før han ble kalt opp på scenen.

Spennende næring

-Det er kanskje ikke verdens største pris, men innenfor mitt lillefagområde er det en fin måte å bli anerkjent på, forteller en beskjeden prisvinner. Han skulle i utgangspunktet kun holde et foredrag, men innså etter hvert at invitasjonen til symposiet dreide seg om noe mer.

Det er Basberg sitt kartleggingsarbeid av hvalfangstindustrien på Sør Georgia som danner grunnlaget for tildelingen av The L. Byrne Waterman Award.

- Jeg har helt siden jeg skrev hovedfagsoppgave hatt en interesse for maritim historie, og da spesielt hvalfangsnæringen, forteller Basberg, som selv kommer fra Sandefjord, en by med lange hvalfangsttradisjoner.

- Det er en spennende næring fordi den hadde en veldig ekspansiv vekst og var stor her i Norge, før den døde helt ut på 60-tallet, forteller Basberg.

Industriell arkeologi

Det var på slutten av 80-tallet Basberg tok initiativet til å dokumentere og kartlegge det som var igjen av hvalfangstindustrien på øya Sør Georgia, som ligger 1390 kilometer sørøst for Falklandsøyene utenfor Argentina. Mer spesifikt er det innenfor fagfeltet industriell arkeologi Basberg har utmerket seg.

- Jeg har ledet en del feltarbeider på Sør Georgia og andre steder rundt Antarktis, og har vært der nede rundt åtte ganger, forteller Basberg. Han utelukker ikke flere forskningsopphold i farvannene rundt sydpolen.

- Det er et gangske utilgjengelig sted å reise til. Først må man med fly til Falklandsøyene, og videre med båt i tre dager før man er framme, forteller hvalfangst-forskeren.

Utrydder rotter

NHH-professoren er fremdeles tungt involvert i flere prosjekter på øya som er et britisk oversjøisk territorium. Blant annet sitter han i styret i stiftelsen South Georgia Heritage Trust som blant annet driver et museum på øya.Han er også med på å legge til rette forvaltningen av kulturminnene.

Han var også i riksdekkende media tidligere i år i forbindelse med et stort prosjekt drevet av stiftelsen som tar sikte på å utrydde rottene som kom til Sør Georgia som blindpassasjerer på hvalfangstskutene.

-Rottene er et problem for øya både når det gjelder å bevare opprinnelige fuglearter, sier den engasjerte forskeren.

Tekst: Espen Bolghaug