NHH-språkforsker: - Ikke spesielt redd for engelsk

2. november 2011 20:33

(oppdatert: 1. mars 2016 20:39)

NHH-språkforsker: - Ikke spesielt redd for engelsk

Språkforsker ved Norges Handelshøyskole (NHH), førsteamanuensis Johannes Nymark, er ikke bekymret for at globaliseringen man ser i verdenssamfunnet skal true regionale- og minoritetsspråk. - Snarere tvert imot ser vi en revitalisering av disse språkene, sier forskeren, som også har skrevet bok om dette.

Globaliseringen som har vært fremtredene de siste femti årene har ofte blitt sett på som en trussel for de mindre språkene. Engelsk bliofte sett på som den store, slemme ulven.

- Engelsk dominerer ikke andre mindre språk i like stor grad som man gjerne tror, mener Johannes Nymark.

Motreaksjon

Nymark mener at globalisering faktisk kan være med på å styrke de regionale språkene.

- Globaliseringen oppfattes ofte som en ensretting, der alt skal være likt overalt. Å holde på språket sitt kan være en form for motreaksjon på disse prosessene, mener NHH-forskeren.
Nymark forteller at man har sett en revitalisering av de mindre språkene de siste tjue årene.

- De nekter å gi opp, sier han.

Ute med bok

Det var dette som blant annet motiverte ham til å forfatte boken " Dei ukuelege språka". Boken er skrevet sammen med Rolf Theil fra Universitetet i Oslo, og tar for seg hvilken betydning språk har i forfold til sosial identitet og kultur.

- Det var jeg som tok initiativ til å skrive den. Jeg ble motivert av hva jeg som skjedde på midten av 70-tallet med katalansk, et regionalt språk i Spania, og hvordan dette og andre regionale språk i Spania har styrket seg.

Det tok de to forfatterne cirka to år å skrive verket som gis ut på Fagbokforlaget. Opplaget er på 1500.

Må ta ansvar for språket

Nymark er førsteamanuensis i Spansk ved NHH, og ekspert i sosiolingvistikk, og tror ikke man bør frykte at engelsk skal overta for alle andre språk.

- Jeg har sett hvor bevisste brukere av regional- og minoritetsspråk er på å anvende språket sitt som kommunikasjonsmiddel og identitetsmarkør, så eg er ikkje spesielt redd for engelsken, sier han.

Selv om han ikke ser engelsk som en umiddelbar trussel, verken for norsk eller andre språk, presiserer han at man må verne om språkene også.

- For eksempel må vitenskaplige institusjoner, som NHH, passe på å utvikle fagspråkene på norsk, slik at ikke bare engelske termer blir brukt, avslutter Nymark.

Tekst: Espen Bolghaug