Du er ikke bedre enn markedet

Innlegg Av Trond M. Døskeland

13. september 2010 17:57

(oppdatert: 7. mars 2016 18:02)

Du er ikke bedre enn markedet

Nordmenn kjøper ofte aksjer i samme bransje som man arbeider i. Men dessverre gir ikke slike investeringer god avkastning. Det er bare å innse at markedet ikke er lett å slå, skriver gjestekommentar Trond Døskeland i Dagens Næringsliv mandag 13. september 2010.

I en forskningsartikkel jeg har skrevet sammen med Hans K. Hvide ved University of Aberdeen finner vi at en stor del av nordmenns aksjeporteføljer er investert i selskaper som er i samme bransje som en arbeider i.

Arbeider de i Statoil, så investerer de ofte i oljeselskaper, deriblant Statoil. Slike aksjekjøp er fornuftig dersom man får god avkastning. Men det viser seg at aksjekjøp i egen bransje gir tre prosent dårligere årlig avkastning enn andre aksjekjøp.

Artikkelen er blitt vurdert å være så interessant at det beste internasjonale finanstidsskriftet, Journal of Finance, vil publisere artikkelen. Hvorfor er funnene spennende? Ved hjelp av detaljerte norske data tester vi to grunnleggende byggesteiner i finans; diversifisering og asymmetrisk informasjon.

Dårlig diversifisering

Først diversifisering. Finansteori sier at man skal spre aksjeinvesteringene sine. Ved å plassere alle aksjeeggene i én kurv har man ingenting igjen om kurven ramler i bakken. Ved å spre eller diversifisere investeringene sikres en viss avkastning selv om uhellet skulle være ute.

Det er kjent fra tidligere at private investorer ikke er flinke til å diversifisere. Nordmenn har i gjennomsnitt bare to ulike aksjer. Det som er nytt er at vi kan undersøke om nordmenn investerer mye i egen bransje.

Ved hjelp av data om hvilken bransje man arbeider i og hvilke selskap man eier aksjer i, finner vi at i gjennomsnitt er hele 32 prosent av aksjeporteføljen investert i egen bransje. Tar vi hensyn til at egen bransje utgjør en del av markedet, får vi en overinvestering i egen bransje på 28 prosent.

Overinvesteringen er større enn man skulle tro ved første øyekast. For ikke bare skal man spre aksjeeggene i mange kurver, man skal også unngå å legge aksjeeggene i samme kurv som lønnsegget.

Siden avkastning til aksjer i egen bransje er tett forbundet med arbeidsinntekt, er det optimale en underinvestering i egen bransje. Et skrekkeksempel på dårlig diversifisering er Enron. Tusenvis av ansatte holdt aksjer i eget selskap. Disse ble i løpet av kort tid verdiløse. Dette hadde nok vært enklere å takle om de ikke samtidig mistet jobben.

Utnytter ikke kunnskap

Den ekstra risikoen det er å overinvestere i egen bransje kan være fornuftig dersom man klarer å tjene mer penger på handel i egen bransje enn på andre aksjer. En eventuell meravkastning skyldes at investorene klarer å utnytte såkalt asymmetrisk informasjon.

Men dataene viser at investorene ikke klarer å utnytte en eventuell verdirelevant bransjekunnskap. Aksjekjøp i egen bransje gir omtrent tre prosent lavere årlige avkastning enn andre aksjekjøp. Vi tar ikke med ansatteaksjer i regnestykket siden disse kjøpene kan være motivert av mye annet enn uavhengige investeringsvalg.

Psykologisk forklaring

Så hvorfor handler likevel så mange aksjer i egen bransje? Adferden kan ikke bli forklart ut ifra rasjonell finansteori. Men med utgangspunkt i psykologi finner man noen potensielt interessante forklaringer på skjevheten i investeringene.

Det kan være at investorer får en falsk følelse av kompetanse på selskap de har kjennskap til. En slik overdreven tro på egne ferdigheter finner man for eksempel i forbindelse med bilkjøring, 80 prosent tror at de er bedre enn gjennomsnittet til å kjøre bil.

Det er mange forskningsartikler som viser at private investorer ikke klarer å få like god eller bedre avkastning enn markedet. Men man skulle tro at noen typer ekspertkunnskap kan bli omgjort til god avkastning i aksjemarkedet. Gjennom arbeid og utdannelse investerer man mye i humankapital.

Men vi finner altså at ansatte ikke klarer å overføre bransjekunnskap til gode aksjeinvesteringer. Trolig er det bare å innse at det ikke er lett å slå markedet. Et råd er derfor å følge janteloven når det gjelder aksjehandel: Man skal ikke tro at man er bedre enn andre (markedet). Samarbeid heller med markedet, kjøp indeksfond (med lave gebyrer)!

Referanse: Døskeland and Hvide, «Do Individual Investors Have Asymmetric Information Based on Work Experience?», kommer i Journal of Finance, kan lastes ned fra: http://ssrn.com/abstract=1413782.