Disputas: Hva er strategisk økonomistyring?

Disputas

24. november 2010 19:56

(oppdatert: 19. mai 2016 19:58)

Disputas: Hva er strategisk økonomistyring?

Strategisk økonomistyring er et velkjent og mye brukt begrep innenfor regnskapsfagene. Men begrepets regnskapsmessige betydning er svært uklar. En ny doktoravhandling fra NHH klargjør begrepet.

Ken Blindheim disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) tirsdag 30. november med avhandlingen Perspectives on Strategic Management Accounting.

Avhandlingen tar utgangspunkt i begrepet "strategic management accoutning" som på norsk ofte oversettes til strategisk økonomistyring. I regnskapslitteraturen, hvor begrepet hadde sitt utspring, har begrepets innhold og regnskapsmessige betydning blitt betegnet som særdeles uklart.

For å klargjøre begrepets substans, studerer Blindheim litteraturen som omhandler begrepet "strategisk økonomistyring" og omarbeider dette til konkrete økonomiske styringsverktøy.

Studien viser at seks økonomiske styringsverktøy omfavner det som i dag utgjør kjernen i begrepet strategisk økonomistyring. Disse verktøyene beskrives og analyseres fra flere perspektiver. Blindheim legger spesielt vekt på å tydeliggjøre hvordan disse verktøyene kan benyttes i styringen av virksomheter. Studien viser også hvorvidt disse styringsverktøyene skiller seg ut fra ikke-strategiske styringsverktøy (tradisjonelle styringsverktøy), samt hvilket teoretisk fundament disse verktøyene er bygget på.

Avhandlingen viser også hvordan to suksessrike, nordeuropeiske virksomheter har tilpasset sine styringsverktøy til den generiske strategien de har valgt å følge. Mange av elementene som fremkommer fra denne studien viser nye aspekter ved kjente styringsverktøy som tidligere ikke er omtalt i regnskapslitteraturen.

Ken Blindheim er i dag manager i rådgivningsenheten til PwC. Tidligere har han bl.a. jobbet som konsulent i Accenture og som baker i Kulseth Bakeri. Han er utdannet sivilingeniør fra Institutt for industriell økonomi, UiA.

Veiledningskomité:
Professor Trond Bjørnenak, NHH (hovedveileder)
Professor Christian Ax, Handelshøgskolen i Göteborg

Disputasen finner sted i Karl Borchs auditorium tirsdag 30. november klokken 12:15. I forkant av den, klokken 10:15, holder Blindheim prøveforelesningenStrategic Management Accounting - Success or Failure? samme sted.