Finansiell deltakelse

Innlegg Av Trond M. Døskeland

9. august 2010 18:05

(oppdatert: 7. mars 2016 18:09)

Finansiell deltakelse

Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom flere timer i personlig økonomi i skolen og bedre finansielle beslutninger, skriver Trond Døskeland i Dagens Næringsliv 9. august 2010.

Tall fra Dun & Bradstreet viser at antall betalingsanmerkninger har økt med 11 prosent det siste året. Det er spesielt unge som havner i problemer. Konsekvensene av dårlig styring på egen økonomi er store.

En betalingsanmerkning følger deg, og kan hindre deg å få lån, kredittkort eller abonnement. Flere har tatt til orde for mer økonomiundervisning i skolen.

Personlig økonomi som fag i videregående skole kan gi ungdommer kunnskap før de på egenhånd skal ta finansielle beslutninger.

Men det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom flere timer i skolen og bedre finansielle beslutninger.

En form for læring som er blitt stadig mer aktuell er kombinasjonen kunnskap og underholdning. Denne kombinasjonen knyttet til personlig økonomi blir kalt finansiell underholdning.

Kunnskapen formidles som spill. Finansprofessor Peter Tufano ved Harvard Business School er en av grunnleggerne av en internettside med gratisspill om personlig økonomi, se http://financialentertainment.org/.

Spillene er enkle og krever lite forkunnskap. I et av spillene, Celebrity Calamity, skal du være finansiell rådgiver for en kjendis. Du velge hvilke oppdrag kjendisen skal ta, hjelpe til med innkjøp og passe på kontoen.

Ut fra ulike egenskaper ved henholdsvis debit- eller kredittkort skal du velge hvilken korttype som er best for kjendisen.

En evaluering viser at læringseffekten er ganske stor. Andelen som forsto begrepet «årlig rente» etter å ha spilt spillet var 86 prosent, mens andelen før var 55 prosent.

Finansiell underholdning er en smart måte å nå frem til ungdommer. Den økonomiske hverdagen har i løpet av de siste tiårene blitt mer komplisert. Det er ingenting som tilsier at konsekvensene av dårlige økonomiske beslutninger vil bli mindre fremover.

Hver enkelt kan selv måtte dekke en større andel av pensjon og helseutgifter. Det kreves mer av privatpersoner når det gjelder økonomisk kunnskap, men de som formidler kunnskapen har en egeninteresse.

Derfor er det viktig at det finnes nøytrale aktører som kan gi objektiv kunnskap. Kanskje er finansiell underholdning noe å satse på?