Ille, men neppe tankkrise-reprise

3. mars 2009 20:09

(oppdatert: 7. mars 2016 20:13)

Ille, men neppe tankkrise-reprise

Skipsfartsnæringen er en viktig del av norsk næringsliv. Nå står næringen ovenfor den største strukturelle krisen på over tretti år, men førsteamanuensis Stig Tenold ved NHH mener at det ikke blir like ille som tankkrisen på -70-tallet.

Stig Tenold er førsteamanuensis i økonomisk historie ved NHH. Han holdt nylig et foredrag med tittelen Déjà vu igjen og igjen - vil denne skipsfartskrisen bli lik den forrige? ved et seminar som ble arrangert for å markere NHH-professor Siri Pettersen Strandenes' 60-årsdag.

Historiske rater

- I den rådende krisen er det tørrbulkmarkedet som er hardest rammet, sier Tenold.

Siden mai i fjor har tørrbulkratene stupt nærmere 95 prosent. Empiri antyder at bulkmarkedet beveger seg i sykluser på åtte år, og dette harmonerer godt med dagens situasjon. Den siste "supersyklusen" varte fra 2001 til 2008, og inntjeningen var eventyrlig for mange rederier. Nå er tonen en annen.

- Et ledende rederi har hevdet at "etter den største festen følger den største bakrusen. Og i dette tilfellet er det ikke nok med vann og ski på TV dagen derpå for å reparere, sier Tenold.

Mange likheter

Likehetene mellom dagens skipsfartskrise og tankkrisen er mange. Begge kjennetegnes av en ekstrem vekst i etterspørselen etter sjøtransporttjenester før markedet kollapser. Kina har tredoblet sin stålproduksjon siden 2000. Mange redere bestilte skip på de mange nye verftene i Kina og Sør-Korea. Overoptimismen har ført til store ordrebøker som igjen vil resultere i rekordmange leveranser av skip i årene som kommer.

- Store ordrebøker fører til at mer kapasitet blir tilført et dødt marked. Under tankkrisen var overkapasiteten så stor at en fjerdedel av flåten lå uvirksom, sier Tenold.

Diversifisert flåte

For norske rederi ser Tenold heldigvis også store forskjeller mellom tankkrisen på 70-tallet og dagens tørrbulkkrise.

På 70-tallet hadde norske redere satset mye på tankskip, og sto klare med mye ny tonnasje som kom ut i et dårlig marked.

- Vi hadde satset nettopp på det som gikk ad undas. Dagens norske flåte er heldigvis mer diversifisert, påpeker Tenold.

I tillegg har verftsnæringen endret seg betydelig siden 70-tallet. Skipsbyggere tilføres ikke lenger generøse statlige subsidier, og i våre dager er det billigere å kansellere nybygg. På litt lengre sikt kan dette føre til at færre skip vil kjempe om de samme lastene.

Strategisk blunder

Overoptimisme har ført til en overflod av ny tonnasje i tørrbulkmarkedet. En av de store strategiske blunderne fra tankkrisen er altså gjentatt. Tilsynelatende er rederne i dag mer villige til å kansellere nybygg enn de var for tretti år siden, og Tenold mener vi kan forvente flere kanselleringer.

- Det store spørsmålet nå er: Får vi tilpasset kapasiteten? Under tankkrisen på 70-tallet ble 25 prosent av ordreboken kansellert eller konvertert til andre skipstyper enn tankskip. Nå nærmer vi oss dette nivået når det gjelder kanselleringer av tørrbulktonnasje, konstaterer Tenold.

Manglende vilje til å kansellere forsterket en strukturell krise på -70-tallet. Mye tyder på at dagens krise er mer syklisk - og dermed forbigående. Tenold mener de underliggende forhold i verdensøkonomien har endret seg siden -70-tallet og at de underliggende forhold er positive på lang sikt. Likevel vet ingen med sikkert hvor lenge fraktratene vil holde seg lave.

- Under tankkrisen tok det hele femten år før markedet igjen var profitabelt, advarer Tenold avslutningsvis.

Tekst: Jens Frølich Holte