Billigere medisiner i Norge

Av Sigrid Folkestad

16. juni 2009 19:58

(oppdatert: 7. mars 2016 20:01)

Billigere medisiner i Norge

Norge er blitt rene billiglandet for legemidler. Prisøkningen i Norge har vært blant de svakeste sammenliknet med ni andre europeiske land. Dette kommer fram i en ny rapport.

Forskerne har sammenliknet priser på legemidler i Norge med priser på tilsvarende legemidler i ni land: Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Utvalget består av alle legemidler innenfor de 300 mest omsatte reseptpliktige virkestoffene i Norge for første halvår 2008.

- Hovedresultatet er at Norge har blant de laveste prisene på reseptpliktige legemidler i Vest-Europa enten vi ser på patentsegmentet, generikasegmentet, som er kopimedisinen, eller totalt for alle virkestoff, forteller Kurt R. Brekke ved Institutt for samfunnsøkonomi NHH.

Brekke har, sammen med sammen med Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume, gjennomført prosjektet Er legemidler fremdeles billig i Norge? for Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF).

Prosjektet er finansiert av Apotekforeningen. Dette er en oppfølging av en tilsvarende rapport som ble gjort for Helse- og omsorgsdepartementet i fjor.

Forskerne finner også at Norge er blant de landene som har lavest apotekmarginer.

- Avslutningsvis undersøker vi utviklingen i priser fra 2007 til 2008. De fleste land, med unntak av Danmark og Finland, har hatt en nominell prisøkning fra 2007 når vi ser på alle virkestoff. Prisøkningen for Norge er imidlertid blant de svakeste, sier Brekke.

Billig ikke bare bra

Lave priser og marginer, samt svak prisøkning i Norge kan forklares med stram pris- og avanseregulering kombinert med konkurransestimulerende tiltak i generikasegmentet - da særlig trinnprisregulering.

Brekke mener lave priser på sikt kan gi negative virkninger, også for den enkelte pasient.

- Lave priser er bra i den forstand at det offentlige og pasienter betaler relativt lite for legemidler i Norge. Lave priser kan imidlertid også være uheldig fordi nye legemidler ikke lanseres, eller lanseres sent, på det norske markedet på grunn av lav lønnsomhet.

- Lave priser er også uheldig i den forstand at Norge ikke bidrar til forskning og utvikling av nye og bedre legemidler, sier Brekke.