- Yes we can

Av Sigrid Folkestad

29. januar 2009 20:13

(oppdatert: 7. mars 2016 20:15)

- Yes we can

I Tanzania har to NHH-professorer satt i sving et omfattende undervisningsprosjekt som de har spesialdesignet for mikrokreditt-klienter. I løpet av en periode på flere år skal forskerne observere effektene av kurset. Det første kullet er ferdig med grunnleggende bedriftsøkonomi, og denne uken var det stor feiring i Dar es Salaam.

Mikrokreditt har de siste årene fått stor oppmerksomhet som virkemiddel for fattigdomsbekjempelse. Men hva vet lokale entreprenører om grunnleggende forretningsdrift? Og har kunnskapen noen betydning for business?

Forskningsprosjektet Teaching entrepreneurship to microfinance clients in Tanzania: Financial and human capital for development er ledet av NHH-professorene Kjetil Bjorvatn og Bertil Tungodden.

Det viktigste spørsmålet forskerne ønsker å få svar på er hvilken effekt undervisning i forretningsdrift vil ha for mikrokreditt-klientene.

Prosjektet har vakt stor oppmerksomhet i Tanzania, der Bjorvatn og Tungodden samarbeider med PRIDE, som er landets største mikrofinansinstitusjon. De jobber også sammen med Universitetet i Dar es Salaam og forskningssenteret REPOA. Prosjektet blir støttet av Sparebanken Vest.

Diplomutdeling

Flere hundre låntakere i Dar es Salaam er altså ferdige med kurset der de har fått en innføring i forretningsdrift. Hver uke i flere måneder har de vært samlet i lokalene til mikrokreditt-banken i Dar es Salaam, PRIDE. Regnskap, ledelse og analyse har stått på timeplanen.

Under avgangsseremonien i Dar es Salaam denne uken møtte nærmere 390 klienter for å motta diplom for gjennomført kurs. Alle var festkledde, de fleste i tradisjonelle, tanzanianske klær.

Foruten kioskeierne, skredderne, sjåførene og alle de andre låntakerne, var handelsministeren på plass, direktørene fra de ulike samarbeidspartnerne, tanzanianske forskere - og ikke minst "the Professors from Norway". Bjorvatn og Tungodden måtte ta i mot svært mye jubel og takketaler for initiativet og arbeidet for å få i gang kursingen av mikrokreditt-klientene.