Psykologiske kontrakter er viktige for teamarbeid

23. oktober 2007 21:01

(oppdatert: 7. mars 2016 21:06)

Psykologiske kontrakter er viktige for teamarbeid

- Funn viser at gjentatte brudd på psykologiske kontrakter kan føre til lavere jobbtilfredshet, høyere turnover og lavere prestasjon. Det sier NHH-stipendiat og psykolog Therese Sverdrup.

Sverdrup er nytilsatt stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse. Nå skal hun skrive doktorgradsavhandling om psykologiske kontrakter.

- De psykologiske kontraktene er de uutalte reglene og forventningene som stilles til hver person, forklarer NHH-stipendiaten.

Fra praksis til teori

De neste fire årene skal Sverdrup besøke flere bedrifter for å se nærmere på psykologiske kontrakters effekt på teamarbeid. Av bedriftene hun skal studere nærmere er Bergens Tidene som gikk over til teamarbeid for noen år siden.

- Uutalte forventninger er viktige på en arbeidsplass, også i team. Slik teori vil ha mye praktisk informasjon for ledere, og ikke minst akademikere, sier Sverdrup som gjerne vil bidra til at det blir mer teori på dette området.

Brudd straffer seg

Det er spesielt ved brudd på psykologiske kontrakter at deres betydning vises.

- Hvis en arbeidstager får hint om at en forfremmelse er mulig, jobber han eller hun kanskje hardt i håp om at det vil bli en realitet. Da kan skuffelsen bli ekstra stor dersom arbeidstakeren ikke får lønnsforhøyelse eller forfremmelse, forklarer hun.

Funn viser at gjentatte brudd på psykologiske kontrakter kan føre til lavere jobbtilfredshet, høyere turnover, lavere innsats på jobben og at lavere prestasjon.

- Det kan med andre ord være viktig for en leder å være bevisst hvilke psykologiske kontrakter de ansatte har, for dermed å unngå brudd, eller lettere å reparere brudd på disse kontraktene.

Mangfold på SOL

Therese Sverdrup har hovedfag i psykologi fra NTNU. Etter endt utdannelse har hun jobbet fem år ved Høyskolen i Hedmark.

Her på NHH er mangfoldet stort i og med at de ansatte på Institutt for strategi og ledelse har ulike faglige bakgrunner, forteller hun.

- Jeg får jobbet med psykologer, sosiologer og økonomer, og denne faglige bredden liker jeg godt, sier Sverdrup.

Svedrup jobbet i vår som timelæerer på et kurs Willy Haukedal hadde ansvar for, og søkte etter det på doktorgradsstudiet. Hun begynte forskningen sin denne høsten, og har nå holdt på i to måneder.

Tekst: Andreas Bjørbak Alnæs