Vil lage økonomisk oppslagsverk

1. mars 2007 12:29

(oppdatert: 25. februar 2016 12:33)

Vil lage økonomisk oppslagsverk

- NHH kan være med å sette en standard ved å tilby et norsk-engelsk oppslagsverk for økonomisk terminologi. Det sier førsteamanuensis Marita Kristiansen ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

I tillegg til å ha doktorgradgrad i økonomisk fagspråk er Kristiansen utdannet terminolog. Nylig ble hun oppnevnt som medlem i Språkrådets Fagråd for terminologi og fagspråk. Der skal hun være med å formidle impulser fra samfunnet, gi råd og foreslå tiltak for å bedre det norske fagspråket.

Nå ønsker hun å videreføre arbeidet med å kartlegge hvilke økonomisk-administrative termer det ikke finnes dekkende norske ord for. Terminologen mener at nøkkelen til en god oversettelse ligger hos fagmiljøene og i næringslivet.

Norske ord kan forsvinne

- Det engelske uttrykket "whistleblowing" fikk raskt en norsk variant i "varsling". Ikke alle termer er like lette å oversette, men hadde fagmiljøene kommet på banen tidligere er jeg ikke i tvil om at vi hadde funnet et godt norsk ord for benchmarking også, sier språkforskeren.

Kristiansen mener at norsk fagspråk øker sannsynligheten for en bedre begrepsforståelse hos norske studenter. Hun frykter at norske ord kan forsvinne fra flere fagområder dersom man ikke har et bevisst forhold til å utvikle et norsk fagspråk.

- Innen datafaget ble det gjort et arbeid for en tid tilbake. Hadde ikke det blitt gjort ville veldig mye foregått på engelsk i dag, sier hun.

NHH setter standarden

- Jeg synes det er viktig å opprettholde et godt fagspråk når det gjelder økonomiske og administrative fag, også på norsk, sier Kristiansen som hevder at regnskap og revisjon er fagområder som vil få store utfordringer i tiden som kommer.

En norsk oversettelse av internasjonale regnskapsstandarder er allerede utført, men uten bred støtte i fagmiljøene.

- Språkrådet bør knytte til seg spesialister innen ulike fagområder. Da blir det også naturlig at NHH kan uttale seg om hva som er gode norske termer for å erstatte engelske uttrykk.

Men det som ligger hennes hjerte nærmest er å få til et oppslagsverk som dekker NHHs kursportefølje.

- På den måten kan NHH være med å sette en standard, sier Kristiansen.

Tekst: Kristian T. Marthinsen