NHH-forskning i verdensklasse

16. januar 2007 12:06

(oppdatert: 25. februar 2016 12:11)

NHH-forskning i verdensklasse

En artikkel publisert i Administrative Science Quarterly av NHH-professorene Paul Gooderham og Odd Nordhaug er utvalgt som en av de 80 viktigste artiklene som er skrevet om Human Resource Management på verdensbasis.

Det velrenommerte amerikanske forlaget Sage skal utgi samlingen, som har fått tittelen Major Works in HRM og skal bestå av fire bind.

Artikkelen har tittelen Institutional Determinants of Organizational Practices: Human Resource Management in European Firms og ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Administrative Science Quarterly i 1999. Den er skrevet av Paul N. Gooderham, Odd Nordhaug og Kristen Ringdal, sistnevnte fra Institutt for sosiologi ved Universitetet i Trondheim. Tidsskriften gis ut av Cornell University NY.

Artikkelen behandler institusjonelle og rasjonelle faktorers innvirkning på ledelsespraksis i et utvalg europeiske land og bygger på data fra Cranet-samarbeidet, der Nordhaug og Gooderham er de norske partnerne.

I fjor høst ble en artikkel Gooderham og Nordhaug publiserte i et annet amerikansk tidsskrift. Artikkelen ble av en internasjonal professorjury kåret til en av de 20 beste vitenskapelige artiklene innenfor entreprenørskap og småbedriftsforskning gjennom alle tider.

Denne artikkelen ble publisert i boken Keystones of Entrepreneurship Knowledge utgitt av forlaget Blackwell i USA og England. Blant de andre utkårede, som nesten utelukkende er amerikanere, er kjente vitenskapsfolk som økonomene William Baumol, Jean-Jacques Laffont og William Brock.