Ingen priskonkurranse om legemidlerNy side

Av Sigrid Folkestad

13. april 2007 12:39

(oppdatert: 25. februar 2016 12:42)

Ingen priskonkurranse om legemidlerNy side

Apotekloven skal sikre brukerne billigere legemidler. Men markedet preges av tre dominerende apotekkjeder, og uavhengige apotek er sjanseløse. Dermed blir konkurransen svekket, og prisene går ikke ned.

- Det foregår ikke priskonkurranse på tvers av apotek og kjeder, sier forsker ved Norges Handelshøyskole, Kurt Brekke.

De tre store

Nesten samtlige av Norges 580 apotek eies av de tre store kjedene Vitus, Alliance og Apotek 1. Disse apotekkjedene eies av legemiddelgrossister med internasjonale forgreininger.

Brekke mener apotek og grossist, i et langsiktig perspektiv vil være tjent med høye innkjøpspriser på grossistnivå.

Et nytt legemiddel er normalt patentbeskyttet i 20 år. Etter den tid kan andre produsenter under egne navn fremstille legemidler som inneholder det samme virkestoffet. Dette er kopilegemidler, eller såkalte generiske legemidler, som er like gode som den opprinnelige, patenterte medisinen.

Myndighetene har prøvd flere ulike prissystemer for å holde prisene på medisin nede. Apotekbransjen har gjentatte ganger protestert på Helse- og omsorgsdepartementets initiativ.

Ingen sjanse

- En kan ikke være i tvil om at apotekforeningen har vært gode lobbyister, sier forskeren.

- En beregning som nylig ble foretatt av Legemiddelverket viser at apotekene bedret sin avanse med 50 prosent i fjor. Mange mener at det eneste som kan få ned prisene er etablering av flere uavhengige apotek. Er du enig i dette?

- Nei, det løpet er nok kjørt for lenge siden. Uavhengig apotek har ingen sjanse mot de store kjedene, og de er forsvinnende få og har ingen reell betydning for prisnivået. Eneste mulige løsning for myndighetene er å gjøre etterspørselen mer prisfølsom og eventuelt stimulere til etablering av en ny ‹‹stor aktør››, mener Brekke.

Dårlig for sluttbrukerne

- Denne vertikale integrasjonen i markedet har fjernet insentivene til å forhandle ned innkjøpsprisen til apotek, sier forsker Kurt Brekke ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

- Når apotek i stor grad eies av grossister har de også svekket motivasjon til å la gevinster i form av lavere priser på importerte legemidler komme sluttbrukerne til gode.

Fullversjon av artikkelen finnes i Silhuetten nr. 1 2007.