Disputas: Korrupsjon og skatteunndragelse

Disputas

21. november 2006 13:03

(oppdatert: 25. februar 2016 13:05)

Disputas: Korrupsjon og skatteunndragelse

Odd-Helge Fjeldstad disputerer fredag 24. november 2006 ved NHH for avhandlingen Tax evasion and fiscal corruption. Essays on compliance and tax administrative practices in East and South Africa.

Fjeldstad studerer skatteunndragelse og korrupsjon i skatteadministrasjonen i Tanzania, Uganda og Sør-Afrika.

Skattevilje og bekjempelse av korrupsjon

Skatteunndragelse og korrupsjon i skatteadministrasjonen rammer mange fattige land hardt. Gjennom undersøkelser og analyser viser Fjeldstad at økt skattevilje vil avhenge av tiltak som bidrar til bedre relasjoner mellom skattebetalere og administrasjon.

Myndighetenes troverdighet når det gjelder bruken av skattepengene og bekjempelse av korrupsjon er særlig viktige i denne sammenhengen.

Avhandlingen består av tre deler. Første del belyser faktorer som bestemmer folks skatteatferd og er basert på spørreundersøkelser i kommuner i Tanzania og Sør-Afrika. Resultatene viser at måten skatter og avgifter blir innkrevd på, har stor innvirkning på folks betalingsvilje. Utstrakt bruk av makt og tvangsinnkreving gjennom veisperringer og militarisering av skatteadministrasjonen, bidrar til økt skattemotstand.

Maktbruk ved skatteinnsamling

Del to fokuserer på hvilke faktorer som bestemmer graden av skjønnsmessig tvang og maktutfoldelse ved skatteinnsamling. Analysen viser at forhandlingstyrken mellom valgte politikere og byråkratiet er bestemmende for graden av makt som benyttes ved oppkreving.

Del tre fokuserer på erfaringer med reformer av skattedirektoratene i Tanzania og Uganda. Studien viser at systemisk skatteunndragelse og korrupsjon har sammenheng med sosiale relasjoner og forpliktelser. Uformelle nettverk overstyrer de formelle byråkratiske strukturene og posisjonene. Konsekvensen er at reformer for god offentlig finansforvaltning blir underminert.

Hovedveileder har vært Karl Rolf Pedersen, førsteamanuensis NHH.

Fjeldstad er fra Radøy, og er utdannet kjemiingeniør og samfunnsøkonom (cand.polit). Han har blant annet jobbet i A/S Jotungruppen og ved Stiftelsen for Samfunns og Næringslivsforskning ved NHH. Han har hatt forskningsopphold ved University of Warwick og ved flere universiteter i Afrika, bl.a. University of Cape Town, University of Dar es Salaam og Makerere University. Han er forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt og direktør for U4 Anti-corruption Resource Centre (www.U4.no).

Tekst: Red.