Samarbeid gir bedre lederprestasjoner

Av Sigrid Folkestad

29. mars 2006 11:38

(oppdatert: 25. februar 2016 11:44)

Samarbeid gir bedre lederprestasjoner

I norske bedrifter er samarbeid en norm. Lederne jobber i team, og bedriftene drar god nytte av det. En undersøkelse basert på norske data fra 1999 til 2002 viser at økt konkurranse og individualisering ikke har satt samarbeid og team-orientering under press.

Det er en av hovedkonklusjonene i paperet "Organizational performance: when managerial cooperation is the norm?". Artikkelen er et samarbeid mellom førsteamanuensis Bjarne Espedal ved Institutt for strategi og ledelse og Olav A. Kvitastein, forsker II ved SNF.

Tre paper akseptert

Artikkelen om ledelsessamarbeid og hva dette betyr for bedrifters prestasjoner er ett av tre papers som Espedal har fått akseptert ved konferansen 2006 Academy of Management Annual Meeting (2006). Dette er den største og mest velrenommerte konferansen globalt innenfor feltet strategi, ledelse og organisasjon. Folk fra hele verden sender sine beste arbeider hit. Problemet for mange er at cirka 70 prosent av artiklene blir refusert. Sjansen for å få akseptert tre papers er uhyre liten.

- Det er kanskje litt spesielt å delta med tre artikler, men mange fra instituttet deltar, sier Espedal beskjedent.

Dette første paperet, som fortsatt er "under progress", fokuserer på ledelsessamarbeid og hva dette betyr for resultater. Den norsk samarbeidsorienterte, ledelsesstilen blir gjerne sett på som en "myk" ledelsesstil - i motsetning til den "harde" ledelsesstilen som vi kan finne mange andre land. Det er derfor interessant at det er en sammenheng mellom teamorientert ledelse og organisasjoners resultater.

Papers også i tidsskrift

- Utviklingen fra 1999 til 2002 viser en økt grad av ledelsessamarbeid, spesielt innen offentlig sektor og kunnskapsbedrifter. En kunne kanskje anta at økt grad av konkurranse, individualisering og globalisering ville sette press på den norske ledelseskulturen, men det har ikke skjedd, forteller Espedal.

Espedals andre paper som er akseptert, "Do Organizational Routines change as Experience changes?", skal i løpet av året publiseres i tidsskriftet The Journal of Applied Behavioral Science.

Den tredje artikkelen "Why rules rather than discretion: when the leadership intends to transform a desired policy into reality " skal også publiseres, i tidsskriftet The Journal of Organizational Change Management.

Academy of Management, som arrangerer de årlige konferansene, er en organisasjon med 16 000 medlemmer fra 94 land. I år skal konferansen avholdes i Atlanta, Georgia i midten av august. Årets tema er "Knowlegde, Action and The Public Concern".