Importerer fotballspillere til benken

Av Sigrid Folkestad

21. mars 2006 11:22

(oppdatert: 25. februar 2016 11:33)

Importerer fotballspillere til benken

Den økende importen av utenlandske fotballspillere står i grell kontrast til den faktiske spilletiden de har i løpet av en sesong. Mange trenere og ledere mener importen lønner seg, men i fersk SNF-rapport stiller forskerne spørsmål ved denne oppfatningen.

Den nye forskningsrapporten fra Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), "Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball. Ressurser, ledelse og regional forankring. Økte pengestrømmer og endret organisering av norske toppklubber" kom ut denne uken. Rapporten er skrevet av førsteamanuensis Hallgeir Gammelsæter, Møreforskning Molde, og seniorforsker Stig-Erik Jakobsen ved SNF, Norges Handelshøyskole.

Avslørende tall

Rapporten viser at spilletiden for utenlandske spillere har økt fra 18 til 30 prosent av total spilletid fra 2000 til 2005. Antallet utenlandske spillere i norsk fotball er fordoblet i samme periode, men over halvparten av dem spiller mindre enn 50 prosent i løpet av en sesong.

Spillerimporten i norsk toppfotball har nådd nye høyder, men spillernes tid på banen står altså ikke i forhold til den stadig økende importen.

Det høye antallet utenlandske spillere må, ifølge rapporten, nødvendigvis konkurrere ut norske fotballspillere. Dermed vil gjerne rekruttering av spillere fra lavere divisjoner gå ned, og unge talenter vil få mindre spilletid på høyt nivå. Landslagene kan som kjent ikke kjøpe spillere, og er avhengig av klubbenes satsning på langsiktig spillerutvikling.

Forfatterne sier, spissformulert, at jo mer importen av utenlandske spillere øker, jo lengre blir det mellom de utenlandske kvalitetsspillerne.

For stor tiltro

Gammelsæter og Jakobsen mener at rekrutteringen av utenlandske fotballspillere blant annet er et uttrykk for en oppfatning blant trenere og fotballedere om det lønner seg, og at de får mer kvalitet for pengene.
Forskerne stiller spørsmål ved denne oppfatningen, og sier i rapporten at når "man ser på den spilletiden utenlandske spillere faktisk får i norsk eliteserie, kan det imidlertid reises spørsmål ved om ikke trenere og ledere har for stor tiltro til hva de vil få igjen for utenlandske spillere. Det er god grunn til å stille spørsmål ved om mange av kjøpene er så gode som det påstås når kontrakt inngås".

"Stallfyllet"

Avslutningsvis skriver forfatterne at om vi i framtiden ønsker å kvalifisere landslaget til internasjonale turneringer bør en kanskje bekymre seg for hvordan kortsiktigheten i den kommersielle klubbfotballen påvirker mulighetene til å delta i VM eller EM.

Se Bergensavisen: En utdøende rase
Se også Dagbladet: Utlendinger blir stallfyll