Individets eget ansvar for helsen

Av Sigrid Folkestad

14. juni 2006 11:43

(oppdatert: 25. februar 2016 11:48)

Individets eget ansvar for helsen

Mange av innvendingene mot å introdusere individuelt ansvar i helsepolitikken har vært rettet mot en feilaktig fortolkning av hva det innebærer å holde folk ansvarlig. - I hvilken grad bør helsevesenet holde folk ansvarlige for sine egne valg, spør Alexander Cappelen i artikkelen "Helsepolitikk og individuelt ansvar".

Bør folks adferd, og graden av ansvarlighet, påvirke hvor mye de betaler for behandling eller hvilken type behandling de får, spør Cappelen i artikkelen, som nå er tilgjengelig på SNF sine sider.

Folk gjør ulike valg i livet og mange av disse valgene påvirker deres helse og sannsynligheten for at de trenger medisinsk behandling. Kostnader ved behandling av såkalte livsstilsykdommer utgjør en stadig større andel av samlede helseutgifter.

Alexander Cappelen skriver i artikkelen at media retter et økende fokus på betydningen av trening og kosthold for egen helse. I lys av dette er det naturlig å spørre i hvilken grad helsevesenet bør holde folk ansvarlige for sine egne valg. Bør folks adferd, og graden av ansvarlighet, påvirke hvor mye de betaler for behandling eller hvilken type behandling de får, spør Cappelen.

"Det har vært en utpreget skepsis til å introdusere individuelt ansvar som en faktor i helsepolitikken. Tradisjonelle kriterier for prioritering i helsevesenet fokuserer på pasientenes helsetilstand og på forventet helsegevinst ved behandling. Hvorfor pasienten er syk, og spesielt i hvilken grad pasienten selv er ansvarlig for sin helsetilstand, blir sjelden brukt som et kriterium når ressurser eller kostnader skal fordeles. Det er gode grunner for en slik skepsis", skriver forskeren i artikkelen.

I en fersk SNF-rapport har Herbjørn Nysveen and Per E. Pedersen studert forbrukeres vilje til å betale for film på nett. Tittelen på rapporten er "Willingness to pay for web-based movie services".