Disputas: Kjøp av IT-tjenester

26. juni 2006 12:00

(oppdatert: 25. februar 2016 12:39)

Disputas: Kjøp av IT-tjenester

Bjarte Ravndal disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 28. juni 2006 med avhandlingen: "Governance of IT Sourcing Relationships: An Empirical Investigation of the Influence of Contract Mechanisms on Contract Behavior."

 

Alle organisasjoner er avhengige av god og pålitelig informasjonsteknologi som kjøpes inn i et fortsatt voksende og dynamisk marked. Slike innkjøp håndteres i prosessen som kalles "IT sourcing" der en sentral problemstilling er å utvikle kontrakter og relasjoner mellom kunde og leverandør.

Advarer mot utstrakt oppfatning

Ravndal bruker etablerte kontraktsteorier for å analysere hvordan formelle kontrakter og spesifikasjoner påvirker samarbeidet i relasjonen mellom en industriell kjøper (Statoil) og et omfattende utvalg av deres IT-leverandører. Det argumenteres for at relasjoner som er basert på samarbeid preget av tillit og fleksibilitet, åpner for mer verdiskapning enn kortsiktige relasjoner preget av konkurranse om fordeling i et null-sum-spill.

Et sentralt funn er at dersom partene er opptatt av samarbeid, er det klare begrensninger når det gjelder utforming av kontrakten. Doktoranden advarer mot den utstrakte oppfatning at kontrakter må være kortsiktige, detaljerte og klart spesifiserte. Dette er selvsagt nyttig i de tilfeller partene faktisk er i stand til å bli enige i detalj om hva som kreves, men det kan være direkte skadelig ved mer komplekse innkjøp.

Et paradoks

Siden verdiskapning knyttet til IT ofte krever komplekse og komplementære investeringer, er det derfor et paradoks at slike detaljerte og kortsiktige kontrakter fremheves som ønskelige nettopp her. Dette kan i beste fall redusere mulig verdi, men i verste fall kan det føre til ødeleggende konflikter mellom partene.

Bjarte Ravndal er utdannet sivilingeniør innen databehandling ved NTH og har høyere avdeling (cand. merc) fra NHH. Han er for tiden ansatt ved Institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger.

Tekst: Red.