Disputas: Fiskeriøkonomi

11. januar 2006 11:13

(oppdatert: 25. februar 2016 11:48)

Disputas: Fiskeriøkonomi

Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen "Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks".

Optimal innhøsting

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet fiskeriøkonomi, og har et fokus på hvor mye en bør høste av fiskeriressurser.

Slike spørsmål er tverrfaglige i sin karakter, og bygger på biologisk kunnskap om fiskebestandenes størrelse og vekst, og økonomisk kunnskap om inntekter og kostnader i fisket. Tre arbeider  Avhandlingen består av tre enkeltarbeider. I det første analyseres hvordan kostnadene i fisket påvirkes av hvor mye som fiskes og av størrelsen på fiskebestanden.

I det andre analyseres økonomiske konsekvenser av to ulike høstingsregler der den ene regelen sikter mot en bestemt størrelse på fiskebestanden og den andre mot en bestemt uttaksgrad.

I det siste drøftes forvaltning av en fiskebestand som blir tilgjengelig for flere parter ved høye bestandsnivå. Per Sandberg er utdannet Cand.Polit ved Universitetet i Bergen. Arbeidet med doktorgraden har vært utført mens Sandberg har vært stipendiat ved Havforskningsinstituttet. Graden avlegges ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Sandberg arbeider nå som Seniorrådgiver ved Fiskeridirektoratet.