Disputas: IKT og innovasjonsprosesser

3. april 2006 12:14

(oppdatert: 25. februar 2016 12:20)

Disputas: IKT og innovasjonsprosesser

Leif Jarle Gressgård (f.1975), disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 6. april med avhandlingen: "Computer-mediated group interaction and innovativeness - investigating the effects of communication properties, cognitive style, and idea generation attitudes on innovative thinking processes".

Avhandlingen tar sikte på å belyse hvordan bruk av IKT kan fremme og/eller hemme innovasjon og nytenkning i organisasjoner. Avhandlingen er spesielt opptatt av hvilken rolle IKT spiller i gruppebaserte innovasjonsprosesser hvor kommunikasjonen mellom de involverte foregår ved bruk av IKT-verktøy.

Med grunnlag i etablert teori innenfor kommunikasjon, innovasjon og problemløsning, blir det argumentert for effekter som ulike kommunikasjonsegenskaper har på de involverte gruppemedlemmenes tenkeprosesser. Et sett av hypoteser testes empirisk gjennom eksperimenter. Resultatene viser at både grad av synkronitet i interaksjonen mellom de involverte og identifisering av deltakerne kan ha betydning for gruppemedlemmenes evne til innovativ/kreativ tenkning. Samlet sett viser resultatene at både teknologiske og individuelle faktorer er av betydning for innovativ/kreativ tenkning i gruppebaserte innovasjonsprosesser. Disse funnene gir potensielle føringer for så vel konfigurering av IKT-baserte kommunikasjonsverktøy som sammensetningen av innovasjonsgrupper.

tid og sted

Prøveforelesning: Kl. 1115-1200, Karl Borchs auditorium, NHH
Disputas: Kl. 1315 - , Karl Borchs auditorium, NHH

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:

Professor Martin Lindell, Svenska Handelshøgskolan i Helsingfors, førsteamanuensis Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI og professor Kjell Grønhaug, NHH.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Gunnar E. Christensen, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Tekst: Red.