Forskarforbundet si heiderspris til Nonås

sigrid lise nonås
Sigrid Lise Nonås er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Ho har vore hovudtillitsvald for Forskarforbundet sitt lokallag ved NHH sidan 2008.

22. mars 2024 13:45

Forskarforbundet si heiderspris til Nonås

Sigrid Lise Nonås har fått Forskarforbundet si heiderspris, ei utmerking som forbundet kan gje til medlemmer som har vore tillitsvald i meir enn ti år.

Sigrid Lise Nonås er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Ho har vore hovudtillitsvald for Forskarforbundet sitt lokallag ved NHH i 16 år.

Forskarforbundet sitt lokallagsstyre ved NHH og leiar av FTA, James Hosea, skriv i nominasjonen at Nonås har gjort ein imponerande innsats som hovudtillitsvald og vore ein dyktig talsperson for medlemmene. «Nonås besittar ein imponerande mengd erfaring og kunnskap som ein tillitsvald, og hennar djup forståing for både sektoren og NHH har vore uvurderleg».

Vidare heiter det i grunngjevinga at Nonås har «ein bemerkelsesverdig evne til å forhandle konstruktivt med arbeidsgjevaren for å oppnå avtalar som tilfredsstiller alle involverte partar. Ho har deltatt aktivt i utallege prosessar og arbeidsgrupper som representant for dei tillitsvalde ved NHH, og har også spelt ein betydningsfull rolle i tilsetjingsprosessar knytt til leiinga ved høgskolen. Nonås er ikkje berre ein dyktig talsperson, men også ein uvurderleg samarbeidspartnar og støttespelar for andre tillitsvalde ved NHH. Hennar dedikasjon og kompetanse har bidratt til å styrke samhaldet og framdrifta for heile lokallaget.»