Hvordan lykkes med et felles digitalt plattformøkosystem?

Carolina Costabile
I sin doktoravhandling stiller NHHs PhD-kandidat Carolina Costabile spørsmålet: Hvordan kan bedrifter lykkes med å etablere et felles digitalt plattformøkosystem? Dette er et tema vi fortsatt vet lite om. Mange forsøk mislykkes på grunn av dårlige styringsbeslutninger. Costabile disputerer 24. juni.
Disputas

5. juni 2024 08:49

Hvordan lykkes med et felles digitalt plattformøkosystem?

Carolina Costabile disputerer for PhD-graden ved NHH 24. juni med avhandlingen «Collaborative digital platform ecosystems: A governance perspective - A literature review combined with insights from the Norwegian aquaculture industry».

Hvordan kan bedrifter lykkes med å etablere et felles digitalt plattformøkosystem? Dette er et tema vi fortsatt vet lite om. Mange forsøk mislykkes på grunn av dårlige styringsbeslutninger.

Carolina Costabile undersøker betydningen av styring når en digital plattform skal etableres av en gruppe selskaper i fellesskap. Avhandlingen gir viktige teoretiske og praktiske bidrag til hvordan hensiktsmessige styringsmekanismer fremmer samarbeidet, samt løser koordineringsutfordringene som oppstår. I tillegg foreslår avhandlingen en nedenfra og opp tilnærming for å styre samarbeidende plattformøkosystemer.

Den første artikkelen er en tverrfaglig, systematisk litteraturstudie som slår sammen og syntetiserer den fragmenterte kunnskapen om digital plattformøkosystemstyring. Kandidaten utvikler en konseptuell styringsmodell bestående av fem byggeklosser. Modellen representerer et grunnlag for både nye og erfarne forskere, og den fungerer som en mal for ledere for en mer strukturert styringstilnærming. Artikkelen presenterer også en agenda for videre forskning på feltet.

Arne Nasgowitz

Ny avhandling om fattigdom og arbeidsdeltakelse

Arne Nasgowitz disputerer for PhD-graden ved NHH 10. juni 2024 med avhandlingen «Essays on poverty and economic development».

Artikkel to og tre er empiriske. De baserer seg på et samarbeidende digitalt plattformøkosystem i norsk havbruksnæring. Artikkel to avdekker fire praksiser i utvikling av felles standarder. Den viser at standardisering er en dynamisk prosess som vil dra nytte av inkludering fremfor deltakerbegrensning. Studien dokumenterer også at utvikling og spredning av standarder henger sammen og må håndteres i fellesskap. I tillegg foreslår artikkelen å fokusere på mer enn bare tekniske standarder.

Artikkel tre bidrar til litteraturen om dataplattformstyring. Den identifiserer tre styringsmekanismer, utvikler en modell for gradvis modning av datadeling, og gir innsikt i implementering av dataeierskap, tilgang og bruk. Videre fremhever den viktigheten av å bestemme hvilke data som skal deles – også med hvem de skal deles – og å tilnærme seg styring som en pågående prosess.

Veiledere:

Professor Jon Iden (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor II Bendik Bygstad, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Ecosystems as a collective action problem

Bedømmelseskomiteen:

Professor Lasse Lien (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Daniel Trabucchi, Politecnico di Milano

Professor Margunn Aanestad, UiO

Om kandidaten:

Carolina Costabile har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

carolina.costabile@nhh.no