Utforsker forsyningskjeder i ny avhandling

Mahnaz Fakhrabadis_algoritmer¬, NTB, Science Photo Library
Mahnaz Fakhrabadis avhandling utforsker desentraliserte forsyningskjeder. Kandidaten presenterer omfattende løsninger for å håndtere dynamikken over tid i møte med markeder som påvirkes av prisendringer. Fakhrabadi disputerer ved NHH 22. januar. Foto: NTB, Science Photo Library
Disputas

2. januar 2024 10:08

Utforsker forsyningskjeder i ny avhandling

Mahnaz Fakhrabadi disputerer for PhD-graden ved NHH 22. januar 2024 med avhandlingen «Essays on Dynamic Games: Impacts of Different Contracts and Policy Constraints in a Distributional Robust Approach».

Mahnaz Fakhrabadis avhandling utforsker desentraliserte forsyningskjeder. Kandidaten presenterer omfattende løsninger for å håndtere dynamikken over tid i møte med markeder som påvirkes av prisendringer.

Kjedene involverer en oppstrøms (produsent) og en nedstrøms agent (forhandler), som er henholdsvis leder og følger i et Stackelberg-spill med dynamisk usikkerhet. Målet er best mulig utnyttelse av den usikre dynamiske etterspørselen. Dette skaper strategiske tilpasninger primært gjennom prissetting.

Bilde av Ingrid Emilie Flessum Ringstad. Foto: privat

– Bare å kaste seg ut i det

Ingrid Emilie Flessum Ringstad (28) fra Larvik har alltid hatt høye ambisjoner, men doktorgrad tenkte hun ikke på før hun ble masterstudent.

I det første kapittelet tar Fakhrabadi for seg situasjoner der kun gjennomsnitt og standardavvik for etterspørselen er kjent. Utfordringen håndteres med en distribusjonsrobust (DR) tilnærming. Denne gir en nedre grense for forventet fortjeneste over alle distribusjoner med samme gjennomsnitt og standardavvik. Koordinering oppnås gjennom periodiske 'subgame perfect' kontrakter.

I kapittel to innføres en enkel kontrakt for alle perioder. Produsentens økonomiske resultat er nå logisk sett ikke dårligere enn det subgame-perfekte resultatet. Forfatterne fant ingen indikasjon på at forhandler blir dårligere stilt med en slik kontrakt. Forskernes rammeverk håndterer tilpasninger som inkluderer begrensninger av typen forurensningsgrenser og skatter der forsyningskjeden må holde seg under lovpålagte verdier eller forholde seg til en gitt enhetsskatt som kan endre seg over tid.

Kapittel tre introduserer returprising som en ny beslutningsvariabel, og forfatterne tillater “Cap-and-Trade" politikk knyttet til eksempelvis lisenser og miljøaspekt. Returpriser innebærer risikodeling i forsyningskjeden. Produsenten avlaster forhandler for noe risiko.

PhD-kandidat Irene Marta Brusini

Brusini mottok Valeria Solesin-prisen

PhD-kandidat Irene Marta Brusini har mottatt Valeria Solesin-prisen, oppkalt etter den unge italienske forskeren som ble drept i terrorangrepet i Paris ved Bataclan i 2015.

Veiledere:

Professor Leif K. Sandal (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The relevance and challenges of applying game theory to supply chain management.

Bedømmelseskomiteen:

Professor Mette H. Bjørndal (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Georges Zaccour, HEC Montréal

Førsteamanuensis Hajnalka Vaagen, NTNU

Om kandidaten:

Mahnaz Fakhrabadi har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

Mahnaz.Fakhrabadi@nhh.no

Bilde av  Natalie Alsaker Bergsvik og Linnéa Marie Wahlman Bjøru foran NHH-bygningen. Foto: privat

– Først trodde vi ikke det var sant

Natalie Alsaker Bergsvik og Linnéa Marie Wahlman Bjøru (25) står bak beste masteroppgave ved Institutt for foretaksøkonomi i 2023. – Vi ble ekstremt overrasket!