NHH-professor inn i ekspertutvalg

Kenneth Fjell_illustrasjon digitalisering
Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal finne ut hvordan staten kan opprettholde nasjonal kontroll over kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur. NHH-professor Kenneth Fjell går inn som medlem av ekspertgruppen.
Av Sigrid Folkestad

11. januar 2024 12:49

NHH-professor inn i ekspertutvalg

Hvordan skal Norge sikre nasjonal kontroll med kritisk digital infrastruktur? Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg der NHH-professor Kenneth Fjell er medlem.

– Vi må være trygge på at datasentre og mobil- og bredbåndsnettene har forsvarlig sikkerhet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i en pressemelding.

Verdifull og kritisk for landet 

Norge er blant verdens mest digitaliserte land, og alle sektorer er i økende grad avhengig av digitale tjenester. Dette gjør den digitale infrastrukturen stadig mer verdifull og kritisk for samfunnet, og et felt som staten i flere tilfeller skal ta eierskap til, spesielt med tanke på den økte sikkerhetssituasjonen i Europa.

malin arve

Utvalg forenkler regelverk for offentlig innkjøp

Det offentlige gjør innkjøp for over 650 mrd. kroner årlig. Samtidig er regelverket så byråkratisk at næringsministeren mener vi er på ville veier. Nå har et NOU-utvalg levert forslag til ny lov.

Som respons på dette etablerer regjeringen et ekspertutvalg for å vurdere hvordan staten kan opprettholde nasjonal kontroll over kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur.

Bredt mandat

Kenneth Fjell er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Han og resten av utvalget skal identifisere infrastruktur, selskaper som eier eller påvirker den, samt vurdere dagens reguleringer og andre virkemidler for å sikre nasjonal kontroll og forsvarlig sikkerhet.

Utvalget skal blant annet vurdere hvordan nasjonal kontroll kan ivaretas for:

  • mobil- og bredbåndsnettene
  • transportnett
  • undersjøiske fiberkabler
  • datasenter
  • satellittkommunikasjonssystem
  • anlegg i den digitale infrastrukturen som er viktig for heile krisespennet, blant annet fjellanlegg.  

Les mandatet her

– Jeg setter stor pris på at vi har fått med kompetente folk til å utrede og gi innspill til regjeringens arbeid med å vurdere nasjonal kontroll med kritisk digital infrastruktur, sier statsråden.

barn gående på vei. canva

Ekspertgruppe: Barnetrygden må økes og skattlegges

Hvert tiende barn i Norge vokser opp i fattige familier. I en av Oslos delbydeler er andelen 65 prosent. – Vi må øke barnetrygden. Det vil halvere andelen barn som bor i fattigdom, sier NHH-professor Kjell G. Salvanes.

Ekspertutvalget starter arbeidet i januar 2024, og skal levere sine vurderinger til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i februar 2025.

professor karin thorburn, nhh

Thorburn medlem i nytt utvalg

NHHs finansprofessor Karin Thorburn er oppnevnt som medlem i et nytt utvalg som skal vurdere kapitalstrukturen i sparebankene.