Haaland nominert til ærespris

Jan I, Haaland. NHH-bygg
Når NOKUT samler norsk akademia til konferansen: Kvalitet i klemme? 8. februar, vil æresprisen deles ut. Som en del av 20-årsjublieet vil NOKUT dele ut prisen til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for utdanningskvalitet i Norge.
Av Sigrid Folkestad

4. januar 2024 11:19

Haaland nominert til ærespris

NHH-professor Jan I. Haaland er en av 13 nominerte til NOKUT sin ærespris. Den gis til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for utdanningskvalitet i Norge.

De nominerte

 • Bjørn Stensaker, professor, viserektor for utdanning UiO
 • Blanca Estela B. de Hvitsten, universitetslektor OsloMet
 • Elin Børrud, professor og senterleder NMBU
 • Erik Johansen, fagpolitisk ansvarlig, Studenttinget NTNU
 • Jan I. Haaland, professor NHH
 • Marianne Høva Rustberggard, studentombud UiO
 • Nils Christian Tvedt Karlsen, lege, gründer av MedEasy
 • Petter Aasen, professor Universitetet i Sørøst-Norge
 • Gunn Enli, professor og prodekan (hum.fak) UiO
 • Knut Mørken, professor og visedekan (mat-nat) UiO
 • Sander Sværi, rektor ved Oslo Nye Høyskole
 • Svein Haavik, professor emeritus UiB
 • Vigdis Vandvik, professor UiB

Når NOKUT samler norsk akademia til konferansen: Kvalitet i klemme? 8. februar, vil æresprisen deles ut. Som en del av 20-årsjublieet vil organisasjonen dele ut prisen til en person som har gjort et enestående arbeid for å bedre kvaliteten på utdanningen i Norge.

Flere av kandidatene er nominert av flere personer, og nå venter et grundig vurderingsarbeid, sier direktør Kristin Vinje i en melding på NOKUTs nettside:

– Juryen skal bruke tiden frem til NOKUT-konferansen godt, både ved å gjennomgå begrunnelsene i nominasjonene, men også gjøre våre egne vurderinger. Både juryen og jeg ser frem til dette arbeidet.

Jan I. Haaland ble professor ved NHH i 1994. Han var rektor ved i perioden 2005-2013 og leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR) fra 2009 til 2013. Haaland var masterdekan fra 2015 til 2017, og er for tiden CEMS Academic Director ved NHH.

Juryen består av NOKUTs styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, NSO-leder Oline Sæther, rektor ved Norges Fagakademi Jørn Jensen og NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Tema for konferansen 8. februar er hvordan høyskolene og universitetene og norske myndigheter jobber med utdanningskvalitet, og hva som kan gjøres for å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) er et statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUT har eget styre og er fagleg uavhengig i oppgavene som er definerte i universitets- og høgskuleloven.