Behold «skitne» aksjer hvis du bryr deg om klimaet

ole-andreas elvik næss_mann med klokke og ipad
Norske småsparere tror at å unngå forurensende aksjer vil gi dem høyere avkastning og lavere risiko, samtidig som de tror at dette vil hjelpe klimaet, viser SNF-forsker Ole-Andreas Elvik Næss i en ny studie. Og dette skriver han om i «Fredagskronikken» i DN.
Innlegg

2. januar 2024 13:15

Behold «skitne» aksjer hvis du bryr deg om klimaet

Selger du dine forurensende aksjer fordi du vil tjene mer penger eller fordi du vil hjelpe klimaet? Uansett: Du bør heller beholde dem, skriver SNF-forsker Ole-Andreas Elvik Næss.

Norske småsparere tror at å unngå forurensende aksjer vil gi dem høyere avkastning og lavere risiko, samtidig som de tror at dette vil hjelpe klimaet. Det finner jeg i et nytt forskningsprosjekt (støttet av Finansmarkedsfondet).

Tilsynelatende tror folk altså at man kan få i pose og sekk: Ved å selge forurensende aksjer hjelper man både lommeboken og klimaet.

to menn. hydro i høyanger

Trenger hjelp og støtte

Statsstøtte til å forurense, på opptil 1,7 mill. årlig per ansatt? Regjeringen trenger hjelp og støtte når den nå forsøker å kutte litt i statsstøtten som skal hindre klimakvotene i å virke, skriver SNF-forsker Ole-Andreas Elvik Næss i DN.

Man kan bare undre seg om noen av dem har reflektert over hvorfor andre i så fall vil kjøpe disse aksjene.

Mye tyder på at norske småsparere tar helt feil. Forskningen viser faktisk at forurensende aksjer kan gi høyere avkastning enn grønne. Men enda verre er det at det neppe har noen særlig stor effekt på klimaet dersom folk selger sine forurensende aksjer.

For å forstå hvorfor slike salg ikke virker så godt må vi først finne ut hvordan det eventuelt skal hjelpe klimaet at vi selger våre forurensende aksjer.

Når noen selger sine aksjer, må det finnes noen som kjøper de samme aksjene. Så når du kvitter deg med dine forurensende aksjer, overfører du eierskapet til noen andre. Dine hender blir rene, mens noen andres hender blir skitne.

Men når mange vil selge sine forurensende aksjer, skulle man tro at prisen går ned. Og lavere pris på en aksje gir problemer for de forurensende selskapene fordi det gjør det vanskeligere for dem å få tak i penger, slik at de må tilby eierne høyere avkastning for å skaffe penger til nye prosjekter.

Derfor skulle man tro at salg virker, selv om det er vanskelig å se effekten fra én eiers salg.

håndtrykk, canva

Mer åpenhet om politikere og aksjer er veien å gå

Hvis noen politikere virkelig ønsker å berike seg selv i aksjemarkedet, vil de nok heller gjøre det indirekte gjennom eierskap i andre selskap enn å kjøpe og selge børsnoterte aksjer personlig.

Tilsynelatende minner argumentet om at salg ikke hjelper om Per Kleppes legendariske utsagn «flyet går jo uansett» som forsvar for sine private, «gratis» flyreiser. Men kjøp og salg av aksjer er veldig forskjellig fra flyreiser og andre produktboikotter.

 

La oss si at halvparten av eierne velger å selge sine forurensende aksjer. Da kan den andre halvdelen enkelt kjøpe alle disse aksjene og utligne mye av effekten fra salgene. Men hvis halvparten av oss dropper å fly, så vil det svi for flyselskapene, for de andre kommer neppe til å fly dobbelt så mye.

 

Hvis tilstrekkelig mange eiere vil selge, kan man derimot ikke teoretisk utelukke at dette vil gjøre det vanskeligere for forurensende selskap å få tak i penger, slik at de må tilby investorer høyere avkastning for å investere i selskapet.

Men ny forskning viser at mer enn 80 prosent av eierne må selge seg ut for at det skal bli ett prosentpoeng dyrere for forurensende selskaper å skaffe seg penger» (Jonathan B. Berk og Jules H. van Binsbergen: «The Impact of Impact Investing»).

Skjermdump Norges Bank Investment Management 2. januar 2024.

«Private equity»? Glem drømmen om å få kjøpe aksjer på billigsalg

Urovekkende praksis i «private equity»-fondene gir god grunn til å holde slike investeringer unna Oljefondet, skriver B. Espen Eckbo og Karin S. Thorburn i DN.

Forurensende aksjer gir jo trolig høyere avkastning enn andre aksjer, så betyr dette at salgene fra de som bryr seg klimaet har hatt en effekt? Forskere peker på risiko som en mer sannsynlig forklaring: Det kan være mer risikabelt å eie forurensende aksjer fordi de plutselig kan miste sin verdi hvis man klarer å lage en fungerende, global karbonavgift.

 

Selv om forurensende aksjer i så fall gir høyere avkastning, betyr det ikke at dette er spesielt lønnsomme aksjer å kjøpe, fordi den ekstra avkastningen kun er kompensasjon for denne risikoen.

 

Men anta likevel at salg av forurensende aksjer faktisk gjør livet surt for forurensende selskap ved at det blir vanskeligere for dem å skaffe penger til nye investeringer.

avis, aksjer, pxhere.com

Det hjelper å oppdra folk – også finansielt

Folk gjør mange feil når de investerer, men bare litt informasjon fra én kilde kan bidra til at folk tar bedre valg, viser fersk forskning.

I så fall skulle man vel tro at folk som bryr seg om klimaet bør selge sine forurensende aksjer, men helt ny forskning viser at salg selv i dette tilfellet ikke nødvendigvis er en god idé. Grunnen er at når det blir vanskeligere for forurensende selskap å få tak i penger, vil disse selskapene bli mer kortsiktige. Det blir for dyrt å skaffe seg penger til å starte langsiktige og grønne prosjekter, slik at de dermed heller velger kortsiktig profitt.

 

Betyr dette at du bare bør gi opp dine grønne investeringer

 

Nei, du kan bruke din makt som eier til å bestemme over selskapet. For når du eier aksjer i et selskap, er du faktisk med på å bestemme hva selskapet skal gjøre. Du kan enkelt logge på elektronisk via VPS-kontoen din og stemme over hva selskapet skal gjøre fremover på den årlige generalforsamlingen. Du kan til og med selv komme med forslag som de andre eierne skal stemme over.

 

I år foreslo en småsparer at Equinor skulle slutte å lete etter fossil energi, men forslaget ble åpenbart nedstemt, for så mye penger vil neppe eierne gi slipp på. Hvis du derimot foreslår et mer moderat klimatiltak neste år, så kan det kanskje være mulig å få flertallets støtte.

Ole-Andreas Elvik næss

Skattedebatten bør over i et nytt spor

Skattedebatten bør dreie seg mer om hvordan systemet kan sikre at kapitaleiere betaler «sin del» av skattene, men uten at skattene hindrer lønnsomme investeringer.

For å påvirke de forurensende selskapene i en mer klimavennlig retning, må du imidlertid tåle å bli assosiert med dem. Det blir nemlig umulig å få flertall for grønne tiltak hvis alle eierne som er opptatt av klimaet har solgt seg ut for å holde sine egne hender rene.

 

Innlegget var først publisert i DN 28. desember 2023.