Tjenende ledelse gir økt kreativitet

Mohammad Zarei
Avhandlingen til Mohammad Zarei gir ny innsikt i betydningen av tjenende lederskap i markedsføringsorganisasjoner. Han disputerer ved 18. mars 2024. Ill-foto: Pexels.com (Andrea Piacquadio)
Disputas

28. februar 2024 10:54

Tjenende ledelse gir økt kreativitet

Mohammad Zarei disputerer for PhD-graden ved NHH 18. mars 2024 med avhandlingen «Servant Leadership in a Marketing Context».

Avhandlingen til Mohammad Zarei gir ny innsikt i betydningen av tjenende lederskap (TL) i markedsføringsorganisasjoner. De tre relaterte studiene i avhandlingen gir tre hovedbidrag til forskningslitteraturen ved å gjøre følgende:

  • Gi en systematisk oversikt over tidligere forskning på TL og det teoretiske grunnlaget for denne forskningen gjennom en omfattende siteringsanalyse;
  • Identifisere kunnskapshull i forskningslitteraturen angående effektene av TL i markedsførings-organisasjoner.
  • Gjøre empiriske tester av de effektene av TL på kreativitet i markedsføringsorganisasjoner, sammenlignet med andre lederstiler.

Den første studien er en omfattende siteringsanalyse av over 24 000 referanser innen SL-forskning. Studien identifiserer åtte distinkte forskningstema og gir ny innsikt i den historiske utviklingen av feltet og dagens forskningsfront.

I den andre studien gjennomfører Zarei den første systematiske litteraturgjennomgangen av SL i markedsføring, basert på analyserer av 228 vitenskapelige tidsskrifter over 52 år. Zarei identifiserer flere kunnskapshull. I neste omgang retter kandidaten søkelyset mot den potensielle effekten av SL på markedsføringskreativitet. Basert på de to første studiene, og psykologisk forskning på kreativitet, utvikler han en konseptuell modell for effektene av SL på markedsføringskreativitet, både originalitet og relevans.

Denne modellen er utgangspunktet for avhandlingens tredje essay, der han gjør en eksperimentell studie av effekten av SL på markedsføringskreativitet. Med et utvalg på 526 markedsføringseksperter, tester kandidaten de komparative effektene av fire lederstiler, inkludert SL. Funnene støtter hypotesen om at tjenende lederskap fremmer høyere nivåer av kreativitet enn transaksjons-, transformasjons- og laissez-faire ledelse. Den sterkere effekten av SL er dels forårsaket av høyere psykologisk trygghet, viser testene. Disse funnene baner vei for videre forskning på forholdet mellom lederstiler og ytelse i markedsføringsorganisasjoner.

Veiledere:

Professor Magne Supphellen (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Richard P. Bagozzi, Ross School of Business, Universitetet i Michigan

Førsteamanuensis Nhat Quang Le, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Aud. O, NHH. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The keys to managing creativity in organizations: Factors that facilitate and stifle employee creativity

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Alexander Madsen Sandvik (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Marit Gundersen Engeset, Universitetet i Sørøst-Norge

Professor Per Kristensson, Karlstad Universitet

Om kandidaten:

Mohammad Zarei har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

mohammad.zarei@nhh.no