Konsekvenser av endringer i pendlemønstre

Azam Azad Gholami_trafikk. pexels.com_Meruyert Gonullu
Azam Azad Gholami er stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. 12. februar holder hun prøveforelesning og forsvarer avhandlingen «Models for Spatial Consequences of Changes in Commuting Patterns». Foto: pexels.com (Meruyert Gonullu)
Disputas

1. februar 2024 13:29

Konsekvenser av endringer i pendlemønstre

Azam Azad Gholami disputerer for PhD-graden ved NHH 12. februar 2024 med avhandlingen «Models for Spatial Consequences of Changes in Commuting Patterns».

Avhandlingen består av fire artikler der Azam Azad Gholami utforsker teoretiske modeller for romlige konsekvenser av endringer i pendlemønstre.

I den første artikkelen går Gholami gjennom modeller for samspill mellom arealbruk og transport (LUTI) og utviklingen over tid. I den andre artikkelen presenteres et eksperimentelt design for å studere hvordan estimater på den «avstandsavskrekkende parameteren» – som forteller om folks holdning til å gjennomføre en reise når avstand endres – reagerer på forskjellige mønstre av romlig struktur.

Mahnaz Fakhrabadi

Utforsker forsyningskjeder i ny avhandling

Mahnaz Fakhrabadi disputerer for PhD-graden ved NHH 22. januar 2024 med avhandlingen «Essays on Dynamic Games: Impacts of Different Contracts and Policy Constraints in a Distributional Robust Approach».

Designet som er brukt i den andre artikkelen defineres som et såkalt agentbasert simuleringsrammeverk. Det vurderer responsen på pendling og migrasjon til endringer i den romlige strukturen, med hensyn til ulike problemstillinger på både arbeids- og boligmarkedet. Agentene er utstyrt med en nyttefunksjon og forventes å maksimere sin nytte tilsvarende deres disponible inntekt (fratrukket pendlingskostnader og boligverdi). Artikkelen undersøker hvordan estimatene av avstandsavskrekkings-parametere responderer på hvor det sentrale næringsområde er plasser, hvor en finner ulike jobbklynger, endringer i veinett, og geografisk nærhet mellom byer.

I den tredje artikkelen demonstrerer Gholami hvordan reisemønsteret avhenger av forholdene i arbeids- eller boligmarkedet og hvordan dette reflekteres i beregningene av avstandsavskrekkings-parameteret. Videre identifiserer kandidaten hvordan etterspørsel etter reiser påvirkes av preferanser i husholdningene og husholdningsbudsjettets begrensninger. Den fjerde artikkelen utforsker i hvilken grad en standard romlig interaksjonsmodell er en god tilnærming for å kunne forutsi sammenhengen mellom pendling og investeringer i veinettverket.

gabriel fuentes_NHH

Angrep i Rødehavet: Vidtrekkende konsekvenser

NHHs shippingekspert Gabriel M. Fuentes er tidligere offiser i handelsflåten med erfaring fra navigasjon gjennom Adenbukten og Suezkanalen. Han følger krisen i Rødehavet tett.

Veiledere:

Professor Jan Ubøe (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Inge Heldal Thorsen, HVL

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Impacts of information and communication Technology (ICT) innovations on transport modelling

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Julio Cesar Goez (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis David Philip McArthur, Universitetet i Glasgow

Foreleser Fiona Crawford, Universitetet i Glasgow

Om kandidaten:

Azam Azad Gholami har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

Azam.Gholami@nhh.no