Mobilen skal ut av klasserommene

Sara Abrahamsson_NHH_Sigrid Folkestad
Sara Abrahamssons avhandling «Essays on Empirical Labor and Health Economics» er den første i Norge som undersøker hvorvidt mobilforbud i ungdomsskolen har effekter på litt lengre sikt. Abrahamsson disputerte ved NHH i 2023 og er nå postdoktor ved Folkehelseinstituttet. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

7. februar 2024 10:56

Mobilen skal ut av klasserommene

En doktoravhandling fra NHH satte i fjor fart i debatten om mobilforbud i skolen: Sara Abrahamssons forskning viste at mobilforbud ga bedre karakterer og førte til mindre mobbing. Nå skjerper regjeringen kraftig inn på mobilbruken.

Forbud mot mobilbruk i ungdomsskolen har en tydelig positiv effekt på elevenes karakterer, spesielt for jenter. Det bidrar også til mindre mobbing. Det kom fram i Sara Abrahamssons doktoravhandling fra mai 2023. Etter oppslag i VG og en NRK-debatt, ble studien fanget opp av politikere.

Også et lovforslag

I dag kom altså «Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen» fra Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra regjeringen. Udir anbefaler følgende:

  • å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barne- og ungdomsskolen
  • å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående skole

Parallelt med Udirs arbeid, har også politikere på Stortinget diskutert mobilfri skole:

Denne uken ble lovforslaget om et rent forbud mot mobilbruk i skolen behandlet i utdanningskomiteen på Stortinget. Forslagsstillerne viser til Sara Abrahamsson sin forskning på elever i skoler med mobilforbud, der de «opplever mindre mobbing og bedre karakterer enn elever ved skoler som tillater mobilbruk».

Sara Abrahamsson

Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson disputerer for PhD-graden ved NHH 24. mai 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Labor and Health Economics».

Forslaget ble nedstemt i komiteen. Flere medlemmer mente en først må se hvordan Udirs anbefaling vil fungere i praksis, før det blir aktuelt med en «ytterligere nasjonal regulering».

Effekter, også på lengre sikt

Sara Abrahamsson sin avhandling «Essays on Empirical Labor and Health Economics» er den første i Norge som undersøker hvorvidt mobilforbud i ungdomsskolen har effekter på litt lengre sikt.

Hun viser at forbud mot smarttelefoner øker jenters gjennomsnittskarakterer betydelig. Det forbedrer testresultatene deres i matematikk, og det øker sannsynligheten for at de velger et studieforberedende program på videregående utdanning.

Samtidig bidrar forbudet til å redusere mobbing. Effektene er fremfor alt synlige blant jenter. En forklaring på denne effekten, kan være at jenter bruker mobiltelefonen vesentlig mer enn gutter i denne alderen.

Et rimelig politisk verktøy

Et forbud mot smarttelefoner i skolen kan være et rimelig politisk verktøy for å forbedre utdanningsresultater og redusere mobbing, mente Abrahamsson.

Sara Abrahamsson er i dag postdoktor ved Folkehelseinstituttet. Hun har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og var tilknyttet Senter for fremragende forskning FAIR.

Hennes hovedveileder var professor Aline Bütikofer og biveileder var professor Kjell G. Salvanes, begge ved Institutt for samfunnsøkonomi og FAIR.