Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson og klasserom
Sara Abrahamsson disputerer ved Norges Handelshøyskole 24. mai. I ett av kapitlene studerer Abrahamsson hvordan forbud mot bruk av smarttelefoner på ungdomskoler påvirker resultatene til elevene.
Disputas

3. mai 2023 11:51

Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson disputerer for PhD-graden ved NHH 24. mai 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Labor and Health Economics».

Avhandlingen til Sara Abrahamsson består av tre kapitler i skjæringspunktet arbeidsmarkeds- og helseøkonomi. Abrahamsson bruker empiriske metoder sammen med detaljerte registerdata, spørreundersøkelse, bedriftsdata og historiske data for å analysere temaer knyttet til individers helse-, utdanning- og arbeidsmarkedsutfall.

I det første kapittelet studerer Abrahamsson hvordan forbud mot bruk av smarttelefoner på ungdomskoler påvirker resultatene til elevene. Hun viser at slike forbud har en positiv effekt på elevenes karakterer og øker sannsynligheten for at de velger en studieforberedende retning på videregående. Samtidig bidrar forbudet til å redusere mobbing.

Effektene er fremfor alt synlige blant jenter.

Sara Abrahamsson, PhD-kandidat ved Institut for samfunnsøkonomi, NHH.
Sara Abrahamsson, PhD-kandidat ved Institut for samfunnsøkonomi, NHH.

I det andre kapittelet studerer Abrahamsson hvordan etableringen av hurtigmatrestauranter påvirker kroppsmasseindeksen (KMI) og IQ hos unge menn. Dette gjøres ved å modellere distansen mellom individers hjem og hurtigmatrestauranter. Konsekvensen av etablering av nye hurtigmatrestauranter er stor og kan forklare opp til 35 prosent av økningen av KMI og 27 prosent av nedgangen i menns kognitive evner på 1980-tallet.

Det siste kapittelet undersøker hvilke effekter innføring av helsestasjoner i årene 1936-1955 hatt på utfall for helse og på arbeidsmarked over to generasjoner. Den positive effekten hos første generasjon videreføres til deres barn, men bare hvis mor ble eksponert for helsestasjonene. En mulig forklaring er at disse kvinner skaffet seg menn med høyere lønn og utdanning.

Veiledere:

Professor Aline Bütikofer (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Kjell Gunnar Salvanes, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Marianne Page, Universitetet i California

Tid og sted:

24. mai 2023 i Aud B, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The role of policy-driven investments in health and education on equality of opportunity

Bedømmelseskomiteen:

Professor Alexander L. P. Willén (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Andrea Christina Felfe de Ormeño, Universitetet i Würzburg

Professor Dan-Olof Rooth, Stockholm Universitet

Om kandidaten:

Sara Abrahamsson har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Kontakt:

sara.abrahamsson@nhh.no

Gabriel Moises Fuentes Lezcano

Ny avhandling om effektivitet i sjøstransport

Gabriel Moises Fuentes Lezcano disputerer for PhD-graden ved NHH 21. februar 2023 med avhandlingen «Maritime transport applications in an operational efficiency perspective».
André Wattø Sjuve

Ny studie av aktivt forvaltede aksjefond

André Wattø Sjuve disputerer for PhD-graden ved NHH 12. januar 2023 med avhandlingen «Essays on Mutual Funds».