Delta på årets viktigste konferanse om dagligvarebransjen

Bilde av Frode Steen. Foto: Helge Hansen
DAGLIGVAREBRANSJEN: – Det er mange bekymringer rundt norsk dagligvare, også hos forbrukerne. Det er forståelig; mat er den største utgiftsposten etter at faste avgifter som avdrag på hus og bil er betalt, sier Frode Steen, NHH-professor og leder av FOOD-konferansen. Foto: Helge Hansen
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

27. februar 2024 14:49

Delta på årets viktigste konferanse om dagligvarebransjen

Påvirker billige merkevarer de tradisjonelle merkevarene? Hva skjer hos våre naboer? Dette er noe av det som diskuteres på årets FOOD-konferanse, 13. mars i Oslo.

– Det er mange bekymringer rundt norsk dagligvare, også hos forbrukerne. Det er forståelig; mat er den største utgiftsposten etter at faste avgifter som avdrag på hus og bil er betalt.

Det sier NHH-professor Frode Steen, som leder konferansen og forskningsprosjektet FOOD (se under). Han forteller at norske matvarepriser fremdeles er mye høyere enn hos oss våre naboer, selv om avstanden har blitt noe mindre.  Strukturen i det norske markedet er lik det vi finner på andre siden av grensen.

Se programmet til FOOD-konferansen

Regjeringen jobber med tiltak

NHH-professoren har forståelse for at tiltak likevel må vurderes:

– Det er bra at mulighetene for å båndlegge næringseiendommer fra konkurrenter er fjernet. Kanskje neste trinn burde være å la kommuner måtte ta hensyn til hvilke aktører som allerede er der når nye næringseiendommer tillates å bygges, slik de gjør i Sverige?

– Et nærliggende spørsmål er om en tilsynelatende overetablering av små matvarebutikker i det sentrale østlandsområdet er en kostnadseffektiv måte å distribuere mat på? sier Steen. 

Regjeringen jobber allerede med å følge opp arbeidet for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen, og utreder alt fra egne merkevarer, regulering av innsatsfaktorpriser, marginundersøkelser og særnorske prisvinduer. Samtidig får Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet mer ressurser.

Er Norge unik? 

FOOD er et forskningsprosjekt som finansieres av NorgesGruppen, som har pågått siden 2016. Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene.

Årets FOOD-konferanse dekker noen av de store temaene i norsk dagligvare:

  • Tradisjonelle vs. egne merkevarer: et konkurranse- eller forbrukerspørsmål?  
  • Er Norge spesiell – eller henger vi bare med på en internasjonal trend?
  • Hvordan ser makro- og prisbildet ut?

Til å svare på dette inviterer FOOD forskere, eksperter og næringsliv på scenen. Du møter blant annet Espen Kristiansen i SSB, Tina Søreide i Konkurransetilsynet, NHH-rektor Øystein Thøgersen, Carsten Skog i Dunnhumby, Terje Jensløkken i Mesterbakeren og Ludwig Ulmer i McKinsey & Company.