Et arbeidsliv med kunstig intelligens

tor wallin andreassen, nhh
Men hva, om noe, betyr en innovativ organisasjonskultur for markedsmessige effekter av generativ KI? NHH-professor Tor Wallin Andreassen stiller spørsmålet i Dagens Perspektiv. Foto: Odd Mehus
Innlegg

22. september 2023 09:22

Et arbeidsliv med kunstig intelligens

Virksomhetenes suksess med ChatGPT avhenger mye mer av innovasjonskulturen enn av selve teknologien. De innovative vil rykke fra de andre, skriver Tor W. Andreassen.

ChatGPT, også kalt generativ kunstig intelligens (KI), øker produktiviteten og utjevner kompetanseforskjeller i organisasjonen, ifølge en MIT-studie.

Men hva, om noe, betyr en innovativ organisasjonskultur for markedsmessige effekter av generativ KI?

bergen by, Michael Hanisch Wikipedia

Airbnb påvirker boligmarkedet negativt

Prisene på boliger og utleieboliger stiger i de store byene. En viktig pådriver er Airbnb, som følger i fotsporet av økt turisme.

Innovative velger KI

En nylig McKinsey-studie peker på at selskaper med innovative kulturer er mer tilbøyelige til å bruke generativ kunstig intelligens i stor skala for å styrke innovasjonsarbeidet. Dette fører til suksess i form av attraktive varer og tjenester, økt økonomisk vekst, evnen til å oppdage markedsmuligheter, og skalere virksomheten i større grad enn bedrifter med en mindre utviklet innovasjonskultur er i stand til.

Å kunne knytte innovasjonsarbeidet til økonomiske effekter, er i tråd med vår forskning rundt innovasjoner slik kundene opplever det - Norsk innovasjonsindeks.

 Flåm, wikimedia, Richard Mortel

Er det på tide å be turistene om å holde seg unna?

Branner, hetebølger og en gunstig norsk valuta har sendt mange turister til Norge i 2023. Men moderne turisme har mange skyggesider, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.

Virksomheter med høy score på opplevd innovasjonsevne har betydelig høyere avkastning på aksjene enn de som scorer lavt. Å bli oppfattet som innovativ av sine kunder, er med andre ord en god investering, men den krever en innovativ organisasjonskultur.

Hva skiller disse innovative organisasjonene fra andre? McKinsey peker på fem viktige faktorer:

For det første legger innovative selskaper stor vekt på visjon og strategi, og de har et tydelig veikart for hvordan generativ KI passer inn i deres overordnede forretningsstrategi (KI først). Dette gjør det mulig å tilpasse teknologiinvesteringer til langsiktige mål.

tor wallin andreassen

Kunstig intelligens vil revolusjonere helsevesenet

Den lenge varslede eldrebølgen krever at vi må tenke nytt om hvordan vi kan øke produktiviteten i helsevesenet uten å miste kvalitet og omsorg av øye ,skriver Tor W. Andreassen i DN.

For det andre føler disse organisasjonene en forpliktelse til å forfølge nye og større ideer, og de ønsker å være en positiv bidragsyter til samfunnet.

For det tredje ser de på feil som muligheter for læring, ikke som tilbakeslag, og ledere oppmuntrer til eksperimentering.

For det fjerde er eksperimentering og risikotaking kjerneelementer i en innovativ kultur, noe som krever at de ansatte føler seg sosialt trygge.

Til slutt prioriterer innovative selskaper innsamling og lagring av data og forventer at de ansatte bruker dataene i beslutningstaking.

Organisasjoner med en innovativ kultur oppnår fordeler som økt produktivitet og evnen til å utjevne kompetanseforskjeller blant ansatte, samtidig som de oppnår markedsfordeler som attraktive produkter og tjenester, økonomisk vekst, evnen til å oppdage nye muligheter og muligheten til å skalere virksomheten.

tor wallin andreassen

Smarte ledere tar grep og tilpasser seg KI

Det spørs om ikke flere ledere bør gi ansatte en solid opplæring i bruk av kunstig intelligens (KI) og i tillegg være på tilbudssiden om en fleksibel arbeidshverdag.

Schibsted og Visma

Ett av eksemplene på norske virksomheter, som har en god forutsetning for suksess med generativ KI, er Schibsted, som kan bruke teknologien til å automatisere kundeserviceoppgaver, frigjøre tid for kundebehandlere til mer komplekse saker og utvikling av redaksjonelt innhold.

Dette gir journalister mer tid til å utforske nye ideer og tilpasse markedsføringskampanjer til individuelle kunder, og dermed gi mer relevant informasjon.

Programvareselskapet Visma kan automatisere salgsprosesser, slik at selgere kan bruke mer tid på å bygge relasjoner med kunder, tilby kundestøtte på flere språk og nå et bredere publikum, i tillegg til å utvikle skreddersydde programvareløsninger for ulike kunders behov.

Oppskriften på kommersiell suksess er i dag ikke bare en effektiv produksjon av varer og tjenester, men også en innovativ organisasjonskultur som støtter utforskende bruk av generativ KI - som kan lede til nye verdifulle løsninger for kundene.

Innlegget var først publisert i Dagens Perspektiv 13. september 2023