Professor Terje Rein Hansen er død

Av Red.

3. november 2023 09:40

(oppdatert: 8. november 2023 14:39)

Professor Terje Rein Hansen er død

Terje Rein Hansen døde mandag 30. oktober2023, 84 år gammel. En av NHHs største profiler gjennom flere tiår er gått bort.

Portrett Terje Hansen

Terje var Laksevåggutt og bevarte kjuaguttens glimt i øyet gjennom livet. Han var frittalende, varm og uredd. Han kombinerte stor virketrang med stor ansvarsfølelse og sterk rettferdighetssans. Mange har fått hjelp av Terje. Han tok gjerne gründerens eller den lille manns perspektiv, men aldri maktens. Når han uttalte seg, var det kraftfullt, presist og med stor tyngde.

Terje tilhørte den generasjon NHH-professorer som tok sin doktorgrad i USA og kom tilbake og fornyet høyskolen. Han stod sentralt i arbeidet med å utvikle Norges Handelshøyskole til å bli en moderne forskningsinstitusjon.

I 1963 tok Terje tok siviløkonomeksamen. Det var samme år som høyskolen flyttet inn i nye lokaler i Breiviken. Senere fikk han stipend fra Ford Foundation for å ta doktorgrad ved Yale University. USA-oppholdet ble formativt, og Terje var tilknyttet forskningsmiljøet ved Yale i mange år etter at han returnerte til Norge.

På NHH startet Terje som høyskolelektor i samfunnsøkonomi, men bare 32 år gammel ble han utnevnt til professor i bedriftsøkonomi. Han utmerket seg som forsker, studieutvikler, kursutvikler og som foreleser i noen av høyskolens mest populære kurs. I 2004 ble han tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats, og i 2005 søkte han avskjed i nåde fra sitt embete. I forbindelse med 70-årsdagen i 2009 ble et av NHHs auditorier omdøpt til Terje Rein Hansens auditorium.

Da Terje gikk av var han alvorlig syk, men med sitt ukuelige livsmot sikret han seg mange gode år som pensjonist. Han la ikke skjul på sin takknemlighet for de ekstra leveårene. Innimellom daglige turer på byfjellene og flotte reiser med konen, Gun, fortsatte han sitt faglige virke som en aktiv og skarpskåren professor emeritus.

Terje kombinerte et glitrende teoretisk intellekt med praktisk økonomiforståelse. Gjennom karrieren beveget interessefeltet seg fra metodiske og operasjonsanalytiske problemstillinger til næringsøkonomi, finansiell økonomi, skatt og styringsutfordringer.

Forskningsoppholdet hans ved Yale resulterte i den prestisjefylte Lanchester-prisen i 1973. Tilbake i Bergen viste han gjennom flere anvendelser hvordan de nye og abstrakte metodene kunne gi bedrifter reduserte kostnader. Han demonstrerte forskningens samfunnsrelevans og «impact» lenge før begrepene kom inn i det forskningspolitiske vokabularet.

Utover 1970-tallet jobbet Terje med næringsøkonomiske problemstillinger, særlig innenfor fiskeindustri og energi. Han var blant de første som påpekte at lønnsomheten til kraftkrevende industri skyldtes subsidierte kraftpriser og at subsidiene burde avvikles.

På 1980-tallet dreide den faglige interesse seg mot skatt. Sammen med kollega Knut Boye ga han i 1982 ut læreboken Personlig Økonomi som raskt ble en bestselger. Boken kom i 25 utgaver og gjorde det norske folk oppmerksom på tilpasningsmuligheter som ellers bare var kjent blant skatteeksperter. Det skapte et press for skattereform. I sine siste aktive år var han særlig engasjert i debatten om formuesskatten.

For sitt brede samfunnsengasjement og virke som professor ble Terje utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 2015. Nå har ridderen lagt ned sitt sverd. Vi på NHH er stolte av hans livsgjerning. Vi er også takknemlige for det han betydde for oss som venn og kollega. Terje selv trakk alltid fram støtten fra Gun som avgjørende for yrkeskarrieren. Våre tanker går til henne og familien.

Øystein Thøgersen, rektor

Frode Sættem, prorektor

Jarle Møen, Instituttleder ved Institutt for foretaksøkonomi

Terje Rein Hansen mottar St. Olavs Orden