Steng mobilen ute - slipp AI inn i klasserommet

klasserom. Max Fischer, pexels
Jeg står med utdanningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og lærerne, og støtter et forbud. Samtidig støtter jeg et opprop om økt bruk av kunstig intelligens (AI) i klasserommet, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Finansavisen. Foto: Pexels.com (Max Fischer)
Innlegg

21. november 2023 18:02

Steng mobilen ute - slipp AI inn i klasserommet

Vi må skille mellom smarttelefoner som forstyrrer læreutbyttet i klasserommet og kunstig intelligens som øker konsentrasjonen og læreutbyttet, skriver Tor W. Andreassen i Finansavisen.

I Norge, Frankrike og England raser det en debatt om mobilfri skole. Bakgrunnen er økt bekymring for læreutbyttet i klasserommet.

Jeg står med utdanningsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og lærerne, og støtter et forbud. Samtidig støtter jeg et opprop om økt bruk av kunstig intelligens (AI) i klasserommet.

La meg utdype.

Utdanningsplattformen Khan Academy introduserte en AI-basert læringsassistent, Khanmigo, som resulterte i bemerkelsesverdig progresjon i matematikk og naturfag for elever som brukte den 30 minutter ukentlig. Den største forbedringen ble observert blant dem med et svakere utgangspunkt.

tor wallin andreassen, NHH

Oda + Mathem = sant

Oda og Mathem fusjonerer. Det er gode nyheter – av flere grunner, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Det samme har vi sett når det gjelder ChatGPT på arbeidsplassen. Oppmuntret av suksess har de nå, sammen med University of Arizona, lansert Khan World School, hvor nysgjerrige elever fra hele verden kan melde seg inn.

Målet er det samme: stimulere flere til å lære mer ved å skreddersy opplæringen.

Kan vi ta denne erfaringen inn i den fysiske skolen, inkludert universiteter og høyskoler, og gjøre lærerne til superlærere ved at hver elev og student får et mer skreddersydd opplegg i alle fag? Svaret er at det kan vi.

Men AI i utdanning blir ofte stoppet i døren ved at man frykter plagiering og kunnskapstesting. Kritikerne har rett dersom lærerne ikke får anledning til å ta teknologien i bruk og utvikle seg og sin pedagogikk.

AI har begynt å forme fremtidens skoler, ved å tilby tilpassede læreprogrammer for hver elev. AI-drevne veiledere à la Khanmigo kan tilpasse undervisningsstilen og tempoet etter elevens individuelle behov.

Tenk deg et klasserom hvor hvert barn mottar personlig veiledning, som om de hadde en privatlærer med uendelig tålmodighet. AI kan også gi øyeblikkelig og tilpasset tilbakemelding på arbeidet til elevene, noe som kan hjelpe dem med å raskt identifisere styrker og svakheter.

Med tilpasningsdyktige opplæringssystemer kan vanskelighetsgraden av materiale som presenteres for elevene justeres basert på deres prestasjoner. Dette kan bidra til å holde elevene engasjerte, utfordret, og dermed bidra til å forhindre kjedsomhet eller frustrasjon. I beste fall hindre dem fra å droppe ut av skolen.

elon musk, flickr 2015

Hva kan vi lære av Elon Musks fiasko med X?

Elon Musk er kjent som en visjonær og innovativ gründer som har revolusjonert flere bransjer med sine selskaper PayPal, Tesla, SpaceX og Neuralink. Men hans oppkjøp av Twitter og omdøpingen til X har vist seg å være en katastrofe for både ham selv og plattformen, skriver Tor W. Andreassen.

Når det gjelder sensur og vurdering av oppgaver, kan AI bidra til å utvikle mer nøyaktige og effektive verktøy. For eksempel kan AI-drevne vurderingssystemer automatisk vurdere og kommentere skriftlige innleveringer og andre oppgaver, noe som frigjør lærernes tid til å bruke tid på andre oppgaver eller elever.

Men det stopper ikke der.

En ny type AI - generativ AI (GenAI) à la ChatGPT - vil gjøre det mulig å utvikle og innovere i utdanningen ytterligere ved å skape nytt innhold som tekst, bilder, lyd og video. Selv om disse verktøyene fortsatt er under utvikling, har de potensial til å revolusjonere utdanning på mange måter.

Slik teknologi kan brukes til å hjelpe studenter med å lære nye konsepter og ferdigheter på mer kreative og engasjerende måter. Studenter kan bruke teknologien til å utvikle dikt, historier, kode og annet kreativt innhold. De kan også hjelpe studenter med å utvikle problemløsningsferdigheter ved å gi dem tilgang til enorme mengder informasjon og ressurser, for eksempel ved å utvikle hypoteser, designe eksperimenter og analysere data.

Lærere, elever og studenter har et felles ansvar for å bruke teknologien på en ansvarlig og etisk måte. Lærere må undervise elevene om teknologien, og hjelpe dem med å utvikle kritisk tenkning for å evaluere informasjonen de står overfor. Arbeidsgiverne må gi lærerne tid og anledning til å bli fortrolig med teknologien slik at de kan eksperimentere og utvikle sin pedagogikk i lys av den.

Vi har alle opplevd verdien av en god lærer. Det fortjener våre barn også.

Innlegget var først publisert i Finansavisen.

Foto

sas-fly

Hva skjer nå med bonuspoengene, SAS?

Dersom SAS' bonusprogram settes i spill, betyr det at selskapet tar ut skilsmisse mot de mest lojale kundene – de som reiser mest. Man må tro at kundene reagerer på samme måte, skriver Tor W. Andreassen i DN.