Disputas: Energimarkeder og miljøet

Kyriaki Tselika, sol. vindmøller. canva
Kyriaki Tselikas avhandling setter søkelys på samspillet mellom energisektoren og miljøet, med sikte på å optimalisere energiproduksjon og- forbruk og gjennomføre effektive tiltak for en mer bærekraftig framtid. Tselika disputerer ved NHH 11. desember 2023.
Disputas

7. november 2023 12:56

Disputas: Energimarkeder og miljøet

Kyriaki Tselika disputerer for PhD-graden ved NHH 11. desember 2023 med avhandlingen «Essays on Energy Markets and the Environment».

Verdens økende energibehov har ført til miljøutfordringer, som klimaendringer. Energisektoren har stor påvirkning på miljøet og spiller dermed en avgjørende rolle i overgangen til en grønnere fremtid.

I denne avhandlingen setter Kyriaki Tselika søkelys på samspillet mellom energisektoren og miljøet, med sikte på å optimalisere energiproduksjon og- forbruk og gjennomføre effektive tiltak for en mer bærekraftig framtid. Elektrisitetssektoren er en kritisk komponent i det globale energisystemet. Mens denne kan ha negative miljøeffekter gjennom produksjons- og overføringsprosesser, gir integrasjonen av fornybare energikilder som vind- og solenergi en lovende løsning for å redusere miljøpåvirkningen.

Kyriaki Tselika, stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Kyriaki Tselika, stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Den første artikkelen i avhandlingen undersøker effekten av fornybar energi på timevise strømpriser. Tselika benytter en innovativ tilnærming som kombinerer et panelrammeverk og kvantil regresjonsanalyse på elektrisitetsmarkedsdata. Forskningen viser hvordan spesifikke timevise egenskaper kan påvirke omfanget av prisreduksjoner forårsaket av integreringen av fornybar energi.

I den andre artikkelen går Tselika inn på den økonomiske bærekraften til fornybar energi i det tyske kraftmarkedet. Studien undersøker kannibaliseringseffekter og krysskannibaliseringseffekter av vind- og solenergi. Den illustrerer hvordan økt tilstedeværelse av vind- og solenergi i kraftproduksjonsblandingen kan føre til reduserte inntekter og markedsverdi for fornybare kilder, og dermed påvirke fortjeneste og utgjøre investeringsrisikoer.

Den tredje artikkelen utforsker den dynamiske sammenhengen mellom grønne obligasjoner, grønne energiaksjer og karbonpriser i finansmarkedet. Ved hjelp av en unik tilnærming, analyserer kandidaten kortsiktige og langsiktige sammenhenger mellom disse grønne aktivaene, og identifiserer verdifulle diversifiseringsmuligheter i et fullstendig grønt finanssystem.

christer flatøy snf

Ny avhandling om frilansjournalister

Christer André Flatøy disputerer for PhD-graden ved NHH 20. november 2023 med avhandlingen «New Insights into Freelancers' and Independent Contractors' Experiences».

Gjennom bruk av detaljerte data og empiriske metoder, gir avhandlingen verdifull innsikt for aktører som ønsker mer kunnskap om kompleksiteten i energimarkedene og oppnå en mer bærekraftig fremtid.

Veiledere:

Professor Gunnar Eskeland (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Leif Kristoffer Sandal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Senior kraftanalytiker Evangelos Kyritsis, Axpo Group

Tid og sted:

11. desember, AUD N, NHH. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

How to decarbonize European's electricity market?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Haiying Jia (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Ole Gjølberg, NMBU

Professor Richard Green, Imperial College London

Om kandidaten:

Kyriaki Tselika har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Kontakt:

kyriaki.tselika@nhh.no