Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt.

tog, øyvind holmstad
Argumentet om et mer effektivt togtilbud trumfet kundenes vurderinger. Det kundene trenger, er ikke mer effektiv togdrift, men et bedre togtilbud. Det er ikke gitt at de får det nå, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen i Dagens Perspektiv. Foto: Øyvind Holmstad
Innlegg

6. mars 2023 09:51

Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt.

Fredag 3. mars 2023 falt dommen. Vy tar over Flytoget. Med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en innovativ og dermed attraktiv aktør, skriver Tor W. Andreassen.

SYNSPUNKT: Argumentet om et mer effektivt togtilbud trumfet kundenes vurderinger. Det kundene trenger, er ikke mer effektiv togdrift, men et bedre togtilbud. Det er ikke gitt at de får det nå.

Tog, vinter. Av wikimedia, Øyvind Holmstad

Vi må bevare de mest attraktive selskapene

Regjeringen ønsker at Vy skal ta over Flytoget. Samtidig har DNB kjøpt opp Sbanken. Begge beslutningene ser bort fra hva kundene mener er best.

Med Vy som eier, som ifølge Norsk kundebarometer (NKB) og Norsk innovasjonsindeks (NII) ligger i den laveste delen av rangeringene, er det vanskelig å forestille seg hva Vy kan tilføre Flytog-konseptet av markedsorientert ledelse eller innovasjonskapasitet.

Aktørenes prestasjoner, sett gjennom kundens øyne, er vist i tabellen nedenfor.

Kundetilfredshet

Vy: 67

Flytoget: 79

Innovasjonsevne

Vy: 47

Flytoget: 58

Relativ attraktivitet

Vy: 53

Flytoget: 67

Hva kundene mener og opplever i denne saken, har ikke vært relevant – sett fra myndighetenes ståsted, noe som vitner om manglende forståelse for hvordan effektiv konkurranse bør og må fungere. De mest produktive med det beste markedstilbudet og den beste innovasjonen presser ut de dårligere og mindre produktive.

Når vi ikke lar denne prosessen av kreativ ødeleggelse skje, bygger vi inn en rigiditet i omstillingsprosessene som er det motsatte av hva vi trenger for å omstille Norge.

Vil forlate Flytoget

Det vi nå står igjen med, er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren. De ansatte i Flytoget har mest sannsynlig opplevd prosessen som urettferdig og at den er blitt gjennomført med maktmisbruk i deres disfavør. Da er dette i deres øyne en fiendtlig overtakelse.

Min spådom er at ansatte i Flytoget vil skape kø i døren på vei ut og vekk fra Flytoget. Vy overtar i verste fall et tomt selskap og løser oppdraget på en gjennomprøvd Vy-måte.

Når produktene – togene og strekningen – er identiske, er det de teknologiske løsningene før, under og etter turen, kombinert med de ansatte, som skaper tilfredshet, innovasjoner, og attraktivitet.

AI, hjerne. Foto: pxhere.com

AI, AI, AI, for en fremtid!

For et lite og åpent høykostland som Norge må vi bruke kunstig intelligens (AI) til å skape vekst og produsere nye ting, fremfor å gjøre hva vi allerede gjør med færre ansatte, skriver professor Tor W. Andreassen.

På de to siste punktene driver Flytoget en annen idrett enn Vy, og det er vanskelig å se hvordan et monopol med en lang historie i å score lavt på viktige kundevariabler, kan tilføre de ansatte og markedet noe annet enn jobbsikkerhet og mindre fornøyde kunder.

Patagonia (flickr, ajay_suresh)

Patagonia - et selskap å lære av!

Evig eies kun et dårlig rykte. Men det gjør de gode ryktene også, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.