Hvorfor Rema, Kiwi og Extra bør lære av Vinmonopolet

mat, butikk, pxhere.com
Kundene ønsker ikke nødvendigvis billigere brød, men mer varierte butikkonsepter, skriver Tor W. Andreassen (NHH), Thomas Føyen (KPMG) og Vidya Oruganti (NHH) i Finansavisen. Foto: pxhere.com
Innlegg Av Tor W. Andreassen (NHH), Thomas Føyen (partner KPMG) og Vidya Oruganti (NHH). Alle tilknyttet DIG-senteret.

13. mars 2023 12:48

Hvorfor Rema, Kiwi og Extra bør lære av Vinmonopolet

Kundene ønsker ikke nødvendigvis billigere brød, men mer varierte butikkonsepter, skriver Tor W. Andreassen, Vidya Oruganti og Thomas Føyen.

Tenk deg en norsk butikkjede som har 370 butikker, og 1.935 ansatte, fører over 30.000 produkttyper og omsetter for nesten 22 milliarder kroner (2021). I samme år vant de prisen for beste omdømme. I 2022 rangerte kundene kjeden på fjerdeplass når det gjelder kundetilfredshet og mente at kjeden var blant de som hadde hatt størst fremgang innen sosiale og digitale innovasjoner. Det er ingen vanlig butikkjede, det er Vinmonopolet!

Bilde av handlevogn. Foto: Unsplash v. Eduardo Soares

– Kundene er i dobbel skvis

Matvarepriser i taket: hvor går kunden og hvordan responderer verdikjeden? Dette er tema for årets viktigste dagligvarekonferanse, som er 13. mars i Oslo.

De kan lære at alle produsenter behandles likt, uavhengig av størrelse eller volum

Hva kan Coop, Reitan, og NorgesGruppen lære av dem?

Et retorisk spørsmål er om dagens priskonkurranse i dagligvarebransjen blender aktørene for andre former for konkurranse. Kan det være at husholdningene heller vil ha mer varierte og innovative butikkonsepter enn billigere brød? Vårt utgangspunkt er at Kiwi, Rema og Extra, i deres søken etter å være den billigste kjeden, neglisjerer innovasjoner i kundefronten - noe som gjør dem svært like.

Tre viktige kundevariabler for å vurdere om konkurransen i et marked er sunn, er kundetilfredshet, opplevd innovasjonsevne og relativ attraktivitet. Data fra to bransjeuavhengige og forskningsbaserte informasjonskilder - Norsk Kundebarometer (BI) og Norsk Innovasjonsindeks (NHH) - kan belyse problemstillingen. I figuren har vi sammenlignet de tre dominante konseptene med nykommeren Oda og Vinmonopolet.

tog, øyvind holmstad

Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt.

Fredag 3. mars 2023 falt dommen. Vy tar over Flytoget. Med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en innovativ og dermed attraktiv aktør, skriver Tor W. Andreassen.

Fra figuren er det minst tre ting man legger merke til. For det første rager Oda, som har en annerledes forretningsmodell, over de andre aktørene på alle områder. For det andre ser vi at innovasjonsevnen i noen tilfeller er 20 prosentpoeng lavere enn kundetilfredsheten. For det tredje ser vi at relativ attraktivitet for Rema, Kiwi, og Extra er lav. For det fjerde ser vi at Vinmonopolet skårer vesentlig bedre enn de fleste dagligvareaktørene. I sum har vi at en nykommer og et statlig monopol, i forhold til de etablerte, tilbyr varer og tjenester av høy kvalitet og kundetilfredshet samtidig som de oppleves som innovative og vesentlig mer attraktive. Så hva kan Reitan, Coop, og NorgesGruppen lære av Vinmonopolet?

De kan lære at distribusjons- og lagerfunksjon ikke må eies av butikkjedene for å drive effektivt. De kan lære at alle produsenter behandles likt, uavhengig av størrelse eller volum. De kan lære at full åpenhet om omsetningstall per produkt skaper en bedre maktbalanse og tillit mellom produsenter og butikkene. De kan lære at Vinmonopolet oppdaterer produktsortimentet sitt seks ganger pr år. De kan lære at Vinmonopolet med sin kundeinnsikt definerer hva markedet trenger av nye produkter og at alle produsenter som vil levere kan gjøre det i en åpen anbudsrunde. Vinneren har den beste pris, kvalitet og leveringsevne. Til slutt kan vi alle lære at myndighetene ikke har noen importrestriksjoner på varegruppene som selges gjennom Vinmonopolet.

Patagonia (flickr, ajay_suresh)

Patagonia - et selskap å lære av!

Evig eies kun et dårlig rykte. Men det gjør de gode ryktene også, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Dagens konkurranse i dagligvarebransjen gir oss lave priser og en svært ensformig bransje. Belønningen er lav kundetilfredshet, lav innovasjonsevne, og lav relativ attraktivitet - det motsatte av hva en nykommer og et offentlig monopol evner. På tide å lære av de beste.

Kronikken var først publisert i Finansavisen 12. mars 2023.