Høyere tittel – lavere lønn

mann, pxhere.com
Mye tyder på at Norge ikke er immun mot misbruk av titler og stillinger for å unngå å betale høyere lønn. Inntil videre håper vi at varsellampen til ansatte slås på ved utstrakt bruk av jålete titler på arbeidsplassen. Da kan det være at smykket ikke er mer enn kostbart juggel, skriver Joel W. Berge (øverst) og Kenneth Fjell i DN. Foto: pxhere.com
Innlegg

6. mars 2023 09:41

Høyere tittel – lavere lønn

Det høres kanskje flott ut på Linkedin å få en fengende ledertittel. Men kan det være at den utbredte bruken av ledertitler skyldes et ønske om å unngå overtidsbetaling?, spør Joel Berge og Kenneth Fjell i DN.

Tidsskriftet The Economist skrev forleden om inflasjon i besynderlige titler som mulig påskjønnelse og som ansatte liker å smykke seg med. Nå har imidlertid en ny studie funnet det bevist at bedrifter i utstrakt grad også misbruker ledertitler for å unngå å gi de ansatte lønnsøkninger.

Mer konkret finner forskerne at bedrifter gir ledelsestitler til ansatte for å unngå å betale for overtidsarbeid. Det har seg nemlig slik at ledere i USA som får fastlønn over et visst nivå ikke har rett til overtidsbetaling. Når overtidsbetalte ansatte oppnår en totallønn som nærmer seg terskelen for en lavtlønnet leder, kan det bli fristende å titulere dem leder – uten reelt lederansvar – fremfor å øke totallønnen.

Dette utnytter bedriftene.

Bedrifter gir ledelsestitler til ansatte for å unngå å betale for overtidsarbeid.

Joel Berge og Kenneth Fjell

Studien finner for eksempel mer enn en dobling i bruken av særlig suspekte ledelsestitler like over lønnsterskelen. I stedet for «resepsjonist» tituleres eksempelvis den ansatte «direktør for førsteinntrykk».

Mer generelt indikerer studien at over 30 prosent av alle ledertitlene over terskellønnen kan være strategisk tildelt for å unngå overtidsbetaling. Praksisen er mer utbredt dersom bedriftene har en sterk forhandlingssituasjon, for eksempel hvor fagforeninger er svake. Dette tyder på at bedriftene utnytter de ansatte.

Forfatterne gjør flere tester for å utelukke andre forklaringer. Eksempelvis finner de ingen effekt dersom lederstillingen er timebetalt og derfor uansett gir rett på overtidsbetaling. I noen stater gjelder ikke loven om minste fastlønn og der finner de heller ingen effekt på bruken av ledertitler.

Konklusjonen er at ansatte med mye overtid blir strategisk tildelt høyere tittel, men totalt lavere lønn.

Hva med Norge?

Ja, funnene er basert på amerikanske data, og er kanskje ikke direkte relevante for norske forhold. Men også i Norge er det slik at ansatte i ledende stillinger er unntatt fra overtidsbetaling. Og det finnes indikasjoner på en inflasjon i ledertitler i Norge også. Som Linda Lai skrev i DN 14. mai 2017: «Lederstillinger og ledertitler er så ettertraktede, både på topp- og mellomledernivå, at det har gått inflasjon i ledertitler. Mange smykker seg med ledertitler, gjerne engelske, uten å ha et fnugg av personal- eller resultatansvar.».

Medaljens bakside for mange av dem som bærer slike smykker, kan være lavere lønn.

Medaljens bakside for mange av dem som bærer slike smykker, kan være lavere lønn.

Joel Berge og Kenneth Fjell

I tillegg kan problemet være større enn bare inflasjon i ledertitler. Unntaket fra overtid i Norge gjelder nemlig også «særlig uavhengige stillinger». Tekna er «svært bekymret for at hele 34 prosent av de nyutdannede i jobb oppgir at de ikke har rett til overtidsbetaling, [og] mener at nyutdannede kandidater som hovedregel aldri kan defineres som arbeidstagere med særlig uavhengig stilling.»

Bekymringen synes ikke begrenset til tekniske utdannelser. Også Econa opplever en økning i nyutdannede økonomer i stillingskategorien særlig uavhengig stilling, og at lønnen ikke forsvarer tapet av overtidsbetaling.

Arbeidstilsynet uttrykker bekymring for overbruk av ledende og særlig uavhengige stillinger. Det synes særlig å gjelde detaljhandelen, hotell- og restaurantbransjen, bygg- og anlegg, administrasjon og konsulentbransjen. Treffende nok viser den amerikanske studien at misbruk av ledertitler er særlig forbundet med flere av disse bransjene. Tilfeldig? Kanskje ikke.

Men hvor mye taper så de ansatte på å bli gitt en tittel, fremfor sin rettmessige overtidsbetaling?

I USA er estimatet betydelig, og utgjør om lag 14 prosent av den totale lønnen, kanskje mer. Et kostbart smykke, med andre ord.

Er det lønnstyveriet like stort i Norge?

Vi vet ikke.

Er det lønnstyveriet like stort i Norge?

Joel Berge og Kenneth Fjell

I den amerikanske studien utnytter forskerne terskellønnen til å avdekke om det blir en opphoping av ledertitler like over denne. I Norge har vi ikke en slik terskellønn. Uten denne blir det dessverre også mye vanskeligere å avdekke slik praksis i Norge.

Mye tyder likevel på at Norge ikke er immun mot misbruk av titler og stillinger for å unngå å betale høyere lønn. Inntil videre håper vi at varsellampen til ansatte slås på ved utstrakt bruk av jålete titler på arbeidsplassen. Da kan det være at smykket ikke er mer enn kostbart juggel.

Kronikken var først publisert i Dagens Næringsliv 3. mars 2023.