Økt klasseskille i luften er ikke uproblematisk

flyplass fra canva, tor w andreassen
Flyreiser er et viktig transportmiddel for mennesker med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Ved å prioritere komforten til en liten gruppe som har god råd, marginaliserer flyselskapene ytterligere de med et dårligere økonomisk ståsted, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.
Innlegg

23. mai 2023 11:43

Økt klasseskille i luften er ikke uproblematisk

Det en dårlig løsning når noen få får det mye bedre ved at mange andre får det vesentlig dårligere, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Etter pandemien var det mange som spådde en dyster fremtid for «de dyre setene foran i kabinen». Derfor er det overraskende at den sterke veksten i solgte billetter foran i flyet er fra kunder som ønsker seg en luksusopplevelse. Flere av de største amerikanske flyselskapene svarer med å øke kapasiteten foran i flyet med 25 til 75 prosent – på bekostning av økonomiklasse, ifølge en New York Times artikkel.

Tre prinsipielle problemer

Mens mennesker må få disponere sine penger som de vil, ser jeg tre prinsipielle problemer ved den nye praksisen.

For det første skjer utvidelsen foran i flyet på bekostning av de bak i flyet. Dermed begrenser flyselskapene tilgjengeligheten av rimelige flyreiser for flertallet av passasjerene.

Det er problematisk å redusere tilgangen på flytransport – en tjeneste som er viktig for mange mennesker som er avhengige av flyreiser for arbeid, familiebesøk eller av andre årsaker. Reduksjonen i økonomiklassen vil føre til høyere billettpriser, noe som gjør flyreiser enda mindre tilgjengelig.

Resultatet er økte forskjeller mellom de få privilegerte som har råd til de dyre billettene og flertallet som må godta dyrere, mer overfylte, og mindre komfortable seter i økonomiklassen.

For det andre vil utvidelsen av kapasiteten foran i flyet forsterke sosiale klasseforskjeller og ulikheter i samfunnet.

Flyreiser er et viktig transportmiddel for mennesker med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Ved å prioritere komforten til en liten gruppe som har god råd, marginaliserer flyselskapene ytterligere de med et dårligere økonomisk ståsted.

Denne utviklingen opprettholder et system der de privilegerte få nyter eksklusive fordeler og tjenester, mens flertallet opplever stadig mer overfylte og ukomfortable flyreiser. Økte forskjeller i reiseopplevelsen, basert på flere dyre og færre billige billetter, undergraver prinsippet om rettferdig tilgang på tjenester.

For det tredje vil en reduksjon av seter i økonomiklassen føre til fulle kabiner, begrenset benplass, kanskje smalere seter, og en mindre behagelig reiseopplevelse for flertallet av passasjerene. Med færre seter tilgjengelig, må passasjerene tåle trangere seter, begrenset personlig plass og lengre ventetider for tjenester som mat og lengre kø foran toalettene.

Dette utfordrer passasjerenes rettigheter og velvære. Slike forhold vil redusere den generelle reiseopplevelsen.

Prisbyks i vente?

Alt i alt skaper utvidelsen av kapasitet foran i kabinen, på bekostning av de bak, et problem – ved å begrense tilgjengelighet, forsterke klasseinndelinger og kompromittere passasjerenes rettigheter og velvære.

Med økte billettpriser i økonomiklassen på nettverksselskapene, som for eksempel SAS, Ethiad Airways, Emirat, Lufthansa, British Airways og American Airlines, vil flere kunder søke mot Ryanair eller Norwegian hvor det er mulig.

Problemet er at de, med økt etterspørsel, høyst sannsynlig vil heve sine priser. Dermed er vi like langt. Flere mennesker vil ikke ha råd til å reise med fly.

I jakten på økt lønnsomhet er det viktig for flyselskapene å finne en balanse som sikrer rettferdige reiseopplevelser for alle passasjerer og som opprettholder grunnleggende verdier som inkludering og rettferdighet.

Som kjent er det en dårlig løsning når noen får det mye bedre ved at andre får det vesentlig dårligere.

Innlegget var først publisert i Dagens Perspektiv 23. mai 2023.