Har forsket på nettverket i to industriklynger i Bergen

yi Lin
Yi Lins doktoravhandling tar for seg såkalte interorganisatoriske nettverk der bedrifter samhandler for å nå spesifikke mål. Hun disputerer ved NHH 31. mai.
Disputas

11. mai 2023 12:47

Har forsket på nettverket i to industriklynger i Bergen

Yi Lin disputerer for PhD-graden ved NHH 31. mai 2023 med avhandlingen «Studies on interorganizational networks: The case of two regional clusters in Norway».

Yi Lins doktoravhandling tar for seg såkalte interorganisatoriske nettverk der bedrifter samhandler for å nå spesifikke mål. Lin setter søkelys på to temaer: hvordan nettverkskarakteristikker påvirker bedriftens atferd og hvordan nettverksstrukturer endres over tid. Studien undersøker to industriklynger i Bergen.

I den første artikkelen ser Lin på hvordan et firmas nettverksposisjon påvirker selskapets strategi tilå søke nye muligheter, ofte beskrevet som «utforskningsstrategier» (exploration strategies).

Forskningen hennes viser at avstand til andre nettverksmedlemmer påvirker utforskningsstrategien positivt, og understreker viktigheten av å forstå nettverksdrivere.

I den andre artikkelen studerer Lin prososial atferd, der selskaper hjelper hverandre utover rene kontraktsmessige krav. Funnene viser at antall forbindelser og tredjeparter påvirker prososial atferd. Dette peker på hvor viktig det er å se på det større nettverksbildet når en undersøkerframferd og handlemåter i relasjoner mellom to parter.

Artikkel tre undersøker utviklingen av interorganisatoriske nettverk over tid. Studien viser de strukturelle endringene ved å analysere små og scale-free nettverk og small-world nettverk.

Såkalte small-world nettverk kjennetegnes av tette lokale forbindelser og korte stier mellom noder, slik vi ser i sosiale nettverk der de fleste mennesker er koblet sammen gjennom noen få felles bekjentskaper. Scale-free nettverk er preget av noen få sterkt tilkoblede noder (hubs) som dominerer tilkoblingen, som vi ser på internett der et lite antall populære nettsteder mottar en uforholdsmessig stor andel av lenker fra andre sider. Resultatene viser et omvendt dynamisk mønster, og scale-free strukturer er mindre vanlige i de undersøkte sammenhengene.

Cassandra Lee Fredrickson Torgnes

Bruk av konkurranse-klausuler i Norge

Cassandra Lee Fredrickson Torgnes disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Non-competes in the Norwegian Context».

Veiledere:

Professor Aksel Ivar Rokkan (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Jarle Aarstad, Høgskulen på Vestlandet

Tid og sted:

Aud N, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Advantages and disadvantages of formal and informal networks from a business-to-business marketing perspective

Bedømmelseskomiteen:

Professor emeritus Arent Greve, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Robert Dahlstrom, Miami Universitet

Professor Lene Foss, Universitetet i Jönköping

Om kandidaten:

Yi Lin har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kjetil Røiseland Madland

Disputas 30. mai: «Three chapters on Fairness Preferences»

Kjetil Røiseland Madland disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Three chapters on Fairness Preferences».
Sara Abrahamsson

Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson disputerer for PhD-graden ved NHH 24. mai 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Labor and Health Economics».