NHH Executive og UiB står bak nytt prestisjeprogram

Margareth Hagen og Tore Hillestad
UiB-rektor Margareth Hagen og Tore Hillestad, direktør ved NHH Executive, er stolt over å ha fått oppdraget med å laget et nytt masterprogram. – Dette blir en unik mulighet. Sammen kan vi bidra til omstilling og bærekraftig utvikling ved å løfte kompetansen i departementsfelleskapet, sier Tore Hillestad. Foto: Andrea Magugliani (UiB) og Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

12. mai 2023 09:01

NHH Executive og UiB står bak nytt prestisjeprogram

NHH Executive og UiB Videre satser stort sammen: De har utviklet et program på masternivå for ansatte i departementene.

I november 2022 ble Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen tildelt det prestisjefylte oppdraget om å utvikle et nytt masterprogram. Oppdraget er i regi av Kommunal- og distriktsdepartmentet (se faktaboks).

tore hillestad
Direktør ved NHH Executive, Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin

Perfekt for NHH Executive

Programmet Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning er nå utviklet og skreddersydd for ledere og medarbeidere i departementer og andre virksomheter som har nasjonale formål. Det gir spesialkompetanse i offentlig forvaltning. 

– Masterprogrammet vil gi en unik mulighet for NHH Executive til å bidra til omstilling og bærekraftig utvikling ved å løfte kompetansen i departementsfelleskapet, og dermed til å løse de store samfunnsoppgavene fremover, sier Tore Hillestad, direktør ved NHH Executive.

Med 165 000 medarbeidere i statlig forvaltning, vil masterprogrammet løfte den faglige og administrative kompetansen, mener departementsråd Petter Skarheim i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Programåpning på NHH

– Vi vil utvikle nøkkelpersonell, få nettverk på tvers og styrke målet om å være en relevant og attraktiv arbeidsgiver for ansatte i departementene og underliggende virksomheter, sier Skarheim.

Det første kullet starter 18. september på NHH. Dette blir en felles grad med 90 studiepoeng, som innlemmer flere store fagfelt fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen:

Statsvitenskap, samfunnsøkonomi – og juridiske og innovasjons- og omstillingsrelaterte perspektiver.

Vestlandets sterke fagmiljøer forenes

– Vi er stolte over at UiB og NHH har fått oppdraget om å stå bak en slik kompetansesatsing for statsforvaltningen. De siste årene med pandemi og strømkrise, og ikke minst klimakrisen, har vist at vi trenger mer akademisk kunnskap for å finne gode løsninger. Da er det en glede å gi departementsfellesskapet tilgang til våre fagmiljøer, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.
Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen. Foto: Andrea Magugliani (UiB)

For NHH Executives del er ledere og fagspesialister fra departementsfellesskapet en attraktiv og naturlig målgruppe.

– Et godt partnerskap

– Departementet la godt til rette for at vi kunne utnytte fag på tvers av institusjoner, og da var det nærliggende for oss å gå i partnerskap med UiB. Vi ser virkelig frem til å ta fatt på arbeidet sammen med sterke fagmiljøer og gode kolleger ved universitetet her i Bergen, sier Hillestad.

Instituttleder ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB, Lise Hellebø Rykkja, deler Hillestads perspektiv:

– Ved å samle ekspertise fra statsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi, omstilling og ledelse ved UiB og NHH er ambisjonen å skape en større forståelse for hvilke styringsutfordringer stats- og forvaltningsapparatet vårt står overfor, og hvordan slike komplekse problemer kan løses.

Studentene på masterprogrammet kan velge mellom flere emner:

Masterprogram: Bakgrunn

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i mai 2022 norske høyere utdanningsinstitusjoner til å levere forslag til et nytt erfaringsbasert mastergradsprogram i offentlig forvaltning for departementsansatte. Ansvaret for å etablere programmet er senere overført fra KD til KDD, som har ansvar for samordning og koordinering av fellestjenester og tilbud på tvers av departementene.

  • Innovasjon og omstillingskraft i offentlig sektor (NHH)
  • Gjenstridige problem, samspill og samordning i offentlig sektor (UIB)
  • Bærekraft - utfordringer og mulighetsrom for offentlig sektor (NHH)
  • Forvaltningens europeisering (UIB)
  • Prioritering og styring i offentlig sektor (UIB)