Disputas 30. mai: «Three chapters on Fairness Preferences»

Kjetil Røiseland Madland
Kjetil Røiseland Madland disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Three chapters on Fairness Preferences». Avhandlingen til Madland består av tre kapitler, som alle omhandler ulike aspekter av fordelingsrettferdighet.
Disputas

4. mai 2023 10:17

Disputas 30. mai: «Three chapters on Fairness Preferences»

Kjetil Røiseland Madland disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Three chapters on Fairness Preferences».

Avhandlingen til Kjetil Røiseland Madland består av tre kapitler, som alle omhandler ulike aspekter ved rettferdig fordeling.

Avhandlingen har som mål å bidra til å forene forskning som omhandler sosiale preferanser og forskning som tar for seg avvik fra rasjonell adferd. Dette gjør Madland ved å gjennomføre fire økonomiske eksperimenter, med over 5000 respondenter totalt. I disse eksperimentene fordeler deltakerne (beslutningstakerne) virkelige penger mellom virkelige personer, uten noen økonomisk egeninteresse.

Det første kapitlet, “Habits of equality: An experimental study of path dependence in fairness preferences”, utforsker Madland hvorvidt fordelingsvalg avhenger av tidligere valg. Ett eksperiment studerer avveiningen mellom rettferdighet og effektivitet, og et annet studerer aksept for ulikhet som skyldes henholdsvis flaks og prestasjon.

Begge eksperimentene tyder på at fordelingsvalg til en viss grad er vanebetinget.

Det andre kapitlet, “Fairness of the crowd: An experimental study of social spillovers in fairness decisions” viser at hvordan folk fordeler penger mellom to fremmede i en helt anonym setting påvirkes av hva de tror andre har gjort i en tilsvarende situasjon.

Det tredje kapitlet, “Fairness and attribute range: An experimental study of range-based context effects in fairness decisions”, studerer hvordan fordelingsvalg avhenger av hvilke alternativer som er tilgjengelige i valgsituasjonen.

Veiledere:

Professor Bertil Tungodden (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og forskningssenteret FAIR, NHH

Professor Botond Kőszegi, Central European University

Tid og sted:

Aud M, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The Significance of Fairness Preferences in Real-World Outcomes Beyond Laboratory Settings

Bedømmelseskomiteen:

Professor Erik Sørensen (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi og forskningssenteret FAIR, NHH

Senior assistant professor Agne Kajackaite, Universitetet i Milano

Professor Daniele Nosenzo, Universitetet i Aarhus

Om kandidaten:

Kjetil Røiseland Madland har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og tilknyttet forskningssenteret FAIR, NHH

Kontakt:

Kjetil.Madland@nhh.no

 

Sara Abrahamsson

Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson disputerer for PhD-graden ved NHH 24. mai 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Labor and Health Economics».