Bruk av konkurranse-klausuler i Norge

Cassandra Lee Fredrickson Torgnes
Avhandlingen til Cassandra Lee Fredrickson Torgnes gir ny kunnskap om hvordan såkalte konkurranseklausuler blir brukt i Norge. Torgnes disputerer for doktorgraden ved NHH 30. mai.
Disputas

8. mai 2023 12:10

Bruk av konkurranse-klausuler i Norge

Cassandra Lee Fredrickson Torgnes disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Non-competes in the Norwegian Context».

For svært mange bedrifter og organisasjoner er det de ansatte som er det mest verdifulle. Imidlertid kan ikke ansatte, i motsetning til for eksempel fysiske ressurser, patenter eller varemerker, eies. De er frie til å gå til konkurrenter og dermed ta med seg eventuelle humankapital-investeringer som bedriften har gjort for å utvikle ansattes ferdigheter, kompetanse og kunnskaper.

Konkurranseklausuler tilbyr en delvis løsning på denne utfordringen. Slike klausuler begrenser ansattes mulighet til å gå til konkurrenter, og gir bedrifter en viss grad av sikkerhet for deres investeringer i ansattes humankapital.

Kjetil Røiseland Madland

Disputas 30. mai: «Three chapters on Fairness Preferences»

Kjetil Røiseland Madland disputerer for PhD-graden ved NHH 30. mai 2023 med avhandlingen «Three chapters on Fairness Preferences».

Debatten om bruk og nytten av konkurranseklausuler er svært aktuell. Tilhengere hevder at konkurranseklausuler fremmer investeringer i humankapital, innovasjon og økonomisk vekst. Motstandere hevder at konkurranseklausuler pålegger unødvendige begrensninger på ansattes frihet, reduserer kunnskapsoverføring og hindrer innovasjon og økonomisk vekst.

Det meste av forskningen på konkurranseklausuler kommer fra USA. Avhandlingen til Torgnes har som mål å gi innsikt i hvordan konkurranseklausuler blir brukt i Norge og om deres bruk samsvarer med den positive eller negative fortellingen.

PhD-kandidat Cassandra Lee Fredrickson Torgnes, Institutt for strategi og ledelse, NHH.
PhD-kandidat Cassandra Lee Fredrickson Torgnes, Institutt for strategi og ledelse, NHH.

I det første kapittelet analyserer kandidaten data fra intervjuer med ledere i bedrifter i tre ulike innovasjonsklynger angående bruk av konkurranseklausuler. Resultatene antyder at bedrifter bruker konkurranseklausuler som forsikring mot et «worst case»-scenarier uten å øke investeringene i humankapital.

Det andre kapittelet undersøker motivasjon og forløpet ved bruk av konkurranseklausuler. Torgnes finner at bedrifter ikke er godt informert om konkurranseklausul-loven, og mange bruker konkurranseklausuler vilkårlig på alle ansatte, på tvers av alle roller. Store selskaper, store markeder og bedrifter med en stor andel høyt utdannede ansatte ble funnet å være drivere av bruk av konkurranseklausuler.

Det siste kapittelet er basert på en kombinasjon av spørreundersøkelsesdata og registerdata, slik som forrige kapittel. Kandidaten utforsker forholdet mellom konkurranseklausuler og ansattes lønn. Studien viser at konkurranseklausuler fører til betydelig startlønnsstraff for uerfarne ansatte. Det er særlig gruppen uerfarne fagarbeidere som bærer en betydelig del av startlønnsstraffen, mens den enten er ikke-eksisterende eller ubetydelig for andre yrker. Studien viser også at konkurranseklausuler fører til lønnstillegg for selgere, fageksperter og ledere.

Sara Abrahamsson

Ny avhandling om arbeidsmarkeds- og helseøkonomi

Sara Abrahamsson disputerer for PhD-graden ved NHH 24. mai 2023 med avhandlingen «Essays on Empirical Labor and Health Economics».

Generelt sett gir denne avhandlingen innsikt i hvorvidt konkurranseklausuler kan gi en positiv effekt for ansatte, bedrifter og samfunn, og under hvilke forhold dette eventuelt skjer. Ved bedre å forstå bruken av konkurranseklausuler, kan myndigheter utforme mer effektiv politikk som drar nytte av konkurranseklausulers fulle potensial.

Veiledere:

Professor Kirsten Foss (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Michael Dahl, Aalborg University Business School

Professor Siri Terjesen, College of Business, Florida Atlantic University

Tid og sted:

Aud N, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 11:15 og disputasen klokken 13:15

Tema for prøveforelesning:

Labor mobility and its effect on firm productivity, profitability, and innovation

Bedømmelseskomiteen:

Professor Bram Timmermans (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Matt Marx, Charles H. Dyson School of Applied Economics & Management, Cornell University  

Førsteamanuensis Pernille Gjerløv-Juel, Aalborg University Business School

Om kandidaten:

Cassandra Lee Fredrickson Torgnes har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

cassandra.torgnes@nhh.no