– Bærekraft i dag er blitt en «license to play»

Fullt hus på Johan Arndt-konferansen Sustainbility: The role of marketing (fra venstre): Guro J. Lund, marketingsjef laks og ørret, markedsdirektør Camilla Beck begge fra Norsk sjømatråd, foredragsholder Michal Dahlen, professor ved Handelshøyskolen i Stockholm og professor II ved NHH, og Anne Marie Brady, fagsjef Innovasjon Norge. Foto: Sigrid Folkestad
Fullt hus på Johan Arndt-konferansen Sustainbility: The role of marketing (fra venstre): Guro J. Lund, markedsføringssjef laks og ørret, markedsdirektør Camilla Beck begge fra Norsk sjømatråd, foredragsholder Michal Dahlen, professor ved Handelshøyskolen i Stockholm og professor II ved NHH, og Anne Marie Brady, fagsjef Innovasjon Norge. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

11. mai 2023 10:29

– Bærekraft i dag er blitt en «license to play»

– Bærekraft har blitt en «license to play» i en del markeder, ettersom store kunder, som dagligvarekjedene, stiller stadig strengere krav, sier Camilla Beck, markedsdirektør i Sjømatrådet.

Camilla Beck deltok nylig på en todagers konferanse om bærekraft og markedsføring ved NHH; Johan Arndt Konferansen Sustainbility: The role of marketing (se faktaboks).

camilla beck
– Til tross for at sjømat er blant de mest klimavennlige proteinkildene forbrukere kan velge, ser vi at bærekraft ikke nødvendigvis er den viktigste driveren for valg av sjømat. Smak og bekvemmelighet kommer gjerne først, sier Camilla Beck, markedsdirektør i Sjømatrådet.

Smak og bekvemmelighet

Beck og Norges sjømatråd jobber for å utvikle markedene for norsk fisk. Sjømat er som kjent Norges viktigste eksportnæring utenom olje og gass. I fjor solgte Norge sjømat for 151,4 milliarder kroner til utlandet.

Stadig flere forbrukere verden over er opptatt av bærekraft. De har blitt mer bevisste forbrukere. Parallelt med kundenes krav til bærekraft, kommer det føringer fra Green Deal og EUs taksonomi samt Åpenhetsloven. Svært mange selskaper må forholde seg til dette i årene som kommer, utdyper markedsdirektøren. 

– Likevel, og til tross for at sjømat er blant de mest klimavennlige proteinkildene forbrukere kan velge, ser vi at bærekraft ikke nødvendigvis er den viktigste driveren for valg av sjømat. Smak og bekvemmelighet kommer gjerne først, sier Beck.

Posisjonere Norge som pioner

– Vår oppgave er å posisjonere Norge som en pioner innenfor grønn teknologi og bærekraft, sier fagsjef Anne Marie Brady fra Innovasjon Norge, og legger til:

– Vi må øke eksporten for å opprettholde vår levestandard.

– I Norge er vi gode på råvarer og teknologiske innovasjoner, men relativt dårlige på kommersialisering og merkevarebygging, repliserer professor ved Norges Handelshøyskole Magne Supphellen.

Konkurransefortrinn internasjonalt

Innovasjon Norges rolle er å bidra med kapital, nettverk og kompetanse til norske eksportbedrifter som har et eksportpotensial.

– Samtidig jobber vi med utvalgte områder hvor Norge har spesielle konkurransefortrinn internasjonalt. Eksempel på slike næringer er havvind, grønn maritim, hydrogen, batteri, helseteknologi og design og ferdigvarer, sier Brady, som er fagsjef for satsingen Merkevaren Norge

Flere av initiativene Innovasjon Norge jobber med handler om å styrke norske eksportbedrifters kompetanse innenfor internasjonal merkevarebygging og markedsføring.

Anne Marie Brady
– Vår oppgave er å posisjonere Norge som en pioner innenfor grønn teknologi og bærekraft, sier fagsjef Anne Marie Brady fra Innovasjon Norge, som er en av partnerne i NHHs forskningssenter Brandinnova. Brady tar for tiden også Styreprogrammet ved NHH Executive. Foto: Sigrid Folkestad

– I min presentasjon på Arendt-konferansen ønsket jeg å vise hvordan vi jobber med å styrke Norges posisjon internasjonalt, og hvilke strategiske initiativ vi har iverksatt for støtte norske eksportbedrifter i deres posisjoneringsarbeid.

Brandinnova-partnere

Å bruke norske verdier og assosiasjoner i posisjonering i markedsføringen kan være utfordrende.

Dette er ikke et område hvor Innovasjon Norge har spisskompetanse, sier Brady, som ønsket et samarbeid med Supphellen og Brandinnova, et forskningssenter ved NHH som er spesialisert på fagområder innen merkebygging og kommersialisering.

Hvorfor og hvordan integrere bærekraft i merkeposisjoneringen

– Det var naturlig for oss å søke en akademisk samarbeidspartner som både kan bistå oss i utviklingen av et godt akademisk fundert kompetanseprogram og samtidig være en strategisk sparringspartner i utvikling av selve merkeordningen, sier Brady.

– Unikt samarbeid

Supphellen er leder for Brandinnova:

– Samarbeidet med Innovasjon Norge, Sjømatrådet og de andre partnerne er unikt - og verdifullt for alle parter. Vi tilbyr fersk innsikt fra forskningsfronten og fora for sparring om aktuelle merkevare-utfordringer hos partnerne, forteller Supphellen.

Marit G. Engeset, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, NHH-professor Magne Supphellen, Anne Marie Brady fra Innovasjon Norge, og NHH-professor Leif Hem som sammen med Supphellen var vertskap for årets Arndt-konferanse.
Marit G. Engeset, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, NHH-professor Magne Supphellen, Anne Marie Brady fra Innovasjon Norge, og NHH-professor Leif Hem som sammen med Supphellen var vertskap for årets Arndt-konferanse. Foto: Sigrid Folkestad

Forskerne og partnerne står sammen om å løfte merkevarekompetansen i norsk næringsliv.

– Partnerne er med på forskningsprosjekter og gir oss tilgang på respondenter til empirisk forskning. Vi får også nye og aktuelle cases til undervisningen ved NHH, sier professoren.

 Også Sjømatrådet er partner i forskningssenteret:

Johan Arndt-konferansen

Konferansen er oppkalt etter den norske markedsføringsprofessoren Johan Arndt (1937-1986). Dette er en viktig møteplass for forskere og ledere fra næringsliv innen feltet markedsføring og merkevarebygging.  Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania, Norges Handelshøyskole og UNS Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge står bak konferansen.

– Brandinnova gir Norges sjømatråd faglig påfyll og i tillegg et godt nettverk med andre aktører som har jobbet mye med og som har interesse for markedsføring og merkevarebygging. Dette bidrar til å oppdatere oss på siste nytt innen merkevareforskning, sier Camilla Beck.