Hvordan fysisk ubalanse virker inn på forbrukeratferd

Halldor Örn Engilbertsson
Halldor Örn Engilbertsson disputerer for PhD-graden ved NHH 27. juni 2023 med avhandlingen «The Imbalanced Consumer: The effect of physical imbalance on brand recall and construal level». Engilbertsson er ansatt ved Høyskolen Kristiania.
Disputas

7. juni 2023 13:52

Hvordan fysisk ubalanse virker inn på forbrukeratferd

Halldor Örn Engilbertsson disputerer for PhD-graden ved NHH 27. juni 2023 med avhandlingen «The Imbalanced Consumer: The effect of physical imbalance on brand recall and construal level».

Forbrukere forventer fysisk balanse i fleste av sine aktiviteter. Men hva skjer når det oppstår ubalanse, for eksempel på grunn av glatte overflater, ujevnt underlag eller bevegelser i virtuelle rom?

Denne avhandlingen undersøker effekten av fysisk ubalanse på forbrukere. Engilbertssons hypotese var at et øyeblikks tap av fysisk balanse ville svekke forbrukernes evne til å huske merker, og deres kortsiktige perspektiv ville bli dominant. Dette var basert på tidligere forskning som fant at fysisk ubalanse påvirker mental kapasitet. Videre, når mental kapasitet påvirkes, kan nære sanseopplevelser forskyve forbrukernes fokus bort fra fremtidige utfall.

Bård Fyhn, av Sigrid Folkestad

Et dynamisk perspektiv på psykologisk trygghet i team

Bård Fyhn disputerer for PhD-graden ved NHH 16. juni 2023 med avhandlingen «Safe today, tomorrow, and together: A dynamic perspective on team psychological safety».

Kandidaten gjennomførte fire kontrollerte eksperimenter for å teste den kognitive responsen på fysisk ubalanse blant unge og friske deltakere. Resultatene fra den første studien antydet at deltakerne følte at deres mentale prestasjon ble redusert. Imidlertid var det ingen bevis for at fysisk ubalanse hadde en svekkende effekt på gjenkalling av merker. Av de tre påfølgende studiene, viste én av dem en liten effekt der mindre umiddelbare belønninger ble foretrukket fremfor større fremtidige belønninger under ubalanse. En mini-metaanalyse av studiene antydet svake bevis for den nære sanseopplevelsen av ubalanse på fortolkningsnivå.

Denne avhandlingen er den første studien innenfor forbrukerpsykologi som tester effekten av fysisk ubalanse på unge og friske voksne som en krevende sensorisk tilstand. Funnene utvider også tidligere forskning om fysisk ubalanse, som primært har satt søkelys på kognitiv prestasjon blant deltakere med balanseproblemer.

Øivind Andre Strand Aase  NHH

Effektene av en viktig revisjonsreform fra 2011

Øivind André Strand Aase disputerer for PhD-graden ved NHH 20. juni 2023 med avhandlingen «Essays on the effects of introducing thresholds for mandatory audits in a fully regulated audit market for private limited liability firms».

Med en aldrende befolkning og økt bruk av virtuell virkelighet, er studiet av ubalanse relevant innenfor forbrukerforskning. Avhandlingen viser at måling av effekten av ubalanse som en sanseopplevelse krever teknisk kompetanse, og at videre validering av fortolkningsnivåinstrumenter er nødvendig.

Veiledere:

Professor Leif Egil Hem (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Luk Warlop, Handelshøyskolen BI

Tid og sted:

Jebsen Aud, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The Role of Construal Level Theory in Consumer Behavior Research: theoretical foundations, empirical support and applications

Bedømmelseskomiteen:

Professor Helge Thorbjørnsen (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Nina Veflen, Handelshøyskolen BI

Professor Magnus Söderlund, Handelshøyskolen i Stockholm

Om kandidaten:

Halldor Engilbertsson har vært ekstern PhD-stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH og tilknyttet forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er ansatt ved Høyskolen Kristiania. 

Kontakt:

HalldorOrn.Engilbertsson@kristiania.no