Fire NHH-forskere fått opprykk til professor

Fire nye professoropprykk ved NHH denne uken: Steffen Juranek, Vincent Somville, Malin Arve og Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Ingunn Gjærde
Fire nye professoropprykk ved NHH denne uken: Steffen Juranek, Vincent Somville, Malin Arve og Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Ingunn Gjærde
NHH Av Sigrid Folkestad

21. juni 2023 15:03

Fire NHH-forskere fått opprykk til professor

NHH-forskerne Malin Arve, Steffen Juranek, Eirik Sjåholm Knudsen og Vincent Somville har fått professoropprykk.

Malin Arve, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Malin Arve, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Følgende NHH-forskere kan nå titulere seg som professor:

Malin Arve

Malin Arve er prorektor for forskning ved NHH. Hun er tilknyttet forsker ved The Centre for Business Economics (CBE) og Norwegian Centre for Taxation (NoCeT) og har vært førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi siden 2018. Hennes forskningsinteresser inkluderer mikroøkonomi, kontrakts- og insentivteori, offentlig anskaffelser og investeringer.

Steffen Juranek
Steffen Juranek, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Arve har doktorgrad fra Toulouse School of Economics i 2011 med avhandlingen «Dynamic Issues in Procurement and Contract Theory».

Før hun begynte på NHH, jobbet hun som postdoktor ved Universitetet i Mannheim.

Steffen Juranek

Steffen Juranek er tilknyttet forsker ved The Centre for Business Economics (CBE) and Norwegian Centre for Taxation (NoCeT). Hans ekspertiseområder er blant annet innovasjon og entreprenørskap, industriell organisering, organisasjon og ledelse.

Eirik Sjåholm Knudsen, Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Eirik Sjåholm Knudsen, Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Juranek har en doktorgrad fra Goethe-universitetet i Frankfurt (2012). Han har jobbet ved NHH siden 2013. I 2017 ble han ansatt som førsteamanuensis. Juranek er programdirektør ved NHHEs MBA with specialisation in Seafood Management.

Eirik Sjåholm Knudsen

Eirik Sjåholm Knudsen er tilknyttet forsker ved Digital Transformation Hub ved NHH. Forskningen hans setter søkelys på strategisk analyse, økonomisk organisering og konkurransedynamikk, med spesiell vekt på hvordan økonomiske og finansielle sjokk påvirker bedrifter.

Vincent Somville, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.
Vincent Somville, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Sjåholm Knudsen avsluttet sin doktorgrad ved NHH i 2014, med avhandlingen «Firms in Recessions». Han har vært førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse siden 2015. Han er i dag programdirektør for to Executive MBA-spesialiseringer (Technology and Innovation of Finance og Strategisk ledelse) ved NHHE.

Vincent Somville

Vincent Somville er tilknyttet Senter for fremragende forskning FAIR. Han forsker innen utviklingsøkonomi og har en spesiell interesse for atferds- og eksperimentell økonomi.

Somville tok sin doktorgrad ved Namur-Louvain i Belgia. Han har tidligere jobbet som ekspert på økonomisk analyse og helsepolitikk for belgiske myndigheter og som foreleser ved Louvain School of Management. Han er også tilknyttet seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt.