– Må spørre seg hvor effektive likestillingstiltak er

astrid kunze, av h lyssand
NHH-professor Astrid Kunze inviterer til internasjonal workshop 27. og 28. juni. – Helt sentrale forskere fra Europa og USA innen fagområder som familieøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi skal presentere sine nyeste studier. Foto: Hallvard Lyssand
Av Sigrid Folkestad

21. juni 2023 13:15

– Må spørre seg hvor effektive likestillingstiltak er

Hvorfor er kvinner fortsatt underrepresentert på toppledernivå? Hvilke tiltak bidrar til å minske lønnsgapet? I slutten av juni møtes økonomer fra USA og Europa til workshop i Bergen, for å legge fram ny forskning på feltet.

27. og 28. juni arrangerer NHH-professor Astrid Kunze sammen med Marco Francesconi, Universitetet i Essex, en todagers internasjonal workshop om kjønnsforskjeller, lønnsgap og utfordringer ved å skape et inkluderende arbeidsliv.

Policy og inkluderende arbeidsliv

– Sentrale forskere fra Europa og USA innen fagområder som familieøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi skal presentere sine nyeste studier. Vi har et program som går over to dager, og parallelt med foredrag kommer vi til å diskutere forskjeller mellom land og hvordan ulike tiltak virker.

Det sier Astrid Kunze, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

PROGRAM

Diskusjonene om permisjonsordninger og tiltak for å bedre kjønnsmangfold på toppen av organisasjonene, er like relevant i Norge som det er i England og USA. Norge er blant verdens mest likestilte land, og det første som vedtok en lov om kjønnskvotering i ASA-styrer.

Workshop, fire internasjonale talere
Gozde Corekcioglu, Barbara Petrongolo, Uta Schönberg og Morten Bennedsen.

Krav om åpenhet med EU-direktiv

– Likevel er andelen kvinner i topplederstillinger i de største bedrifter rundt syv prosent. Dette reiser spørsmål om hvor effektiv likestillings- og familiepolitikken egentlig er, enten tiltakene er rettet mot enkeltpersoner, husholdninger eller arbeidslivet, sier Kunze.

Noe som vil bli spesielt diskutert, utdyper NHH-professoren, er det nye EU-direktivet om transparens.

I fremtiden må selskaper av en viss størrelse informere om ansattes lønn. Hemmelighold av lønn skal ifølge direktivet blir forbudt og selskaper må kunne vise til kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse.

Kjente navn på talerlisten

– Morten Bennedsen fra Universitetet i København og INSEAD står helt sentralt i forskning på lønnsgap og transparens. Han viser at krav om åpenhet har effekt. Det bidrar til å minske lønnsgap.

Noen av forskerne som deltar på workshopen i Bergen er:

  • Professor Uta Schönberg (University College London): Family-Friendly Workplace Policies
  • Professor Barbara Petrongolo (University of Oxford): Taxes, childcare and gender identity norms
  • Professor Manuel Bagues (University of Warwick): Term Limits and Female Political Representation
  • Professor Morten Bennedsen (University of Copenhagen, INSEAD): Gender Wage Transparency and Employee Well-Being
  • Postdoc Felix Holub (University of Frankfurt): Are Male Bosses Bad for Women? Evidence from Personnel Data
  • Assistant Professor Gozde Corekcioglu (Kadir Has University): Parental Leave from the Firm's Perspective (studie i regi av EquiFirm)

Forskningsprosjekt: EquiFirm

Arrangementet i regi av Kunze og NHH inngår i Kunzes forskningsprosjekt «Equality In Firms» (EquiFirm).

– Workshopen markerer en milepæl for prosjektet, sier hun.

Forskningsgruppen som jobber sammen på forskningsprosjektet samles disse to dagene.

– Alle som kommer til workshopen har med seg mange nye resultater og kunnskap, som vi gleder oss å lære om og å diskutere. Det er både kjente og nye forskere som forskningsgruppen gleder seg til å treffe, og det er også en fin anledning for kolleger i Bergen til å møte dem.

EquiFirm er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet, som har undertittelen, Challenges to shaping an inclusive work-life in rapidly changing labour markets: Firms, Human capital, and Family policy, går fra 2021 til 2027.